Towarzyskie Spotkanie Narciarzy – Beskidy 2019 w Chacie NA KONCI SVETA (Słowacja)

Towarzyskie Spotkanie Narciarzy – Beskidy2019
Chata „Na Konci Sveta”

    9 – 13.01.2019

Pomysł zorganizowania TSN BESKIDY-2019 narodził się podczas wizyty Aldony i Edmunda Brzozowskich u przyjaciela Milana Tomana w Čadcy na Słowacji w lecie 2018r. Z kol. Milanem Tomanem przyjechaliśmy do jego przyjaciół  Marii i Ivana  Janec w Vychylovce do Chaty NA KONCI SVETA. Ośrodek jest położony na zboczu stoku  w  Vychylovce Koleno. Podziwiając piękną dolinę z widokiem na Rycerzową Wlk. i przeł. Przysłop  w Beskidzie Żywieckim zostaliśmy zauroczeni jej pięknem i wyobrażeniem jak tu może być bajecznie w warunkach zimowych. I wtedy zrodził się pomysł zorganizowania TSN BESKIDY-2019 w styczniu 2019r. Przez jesienny czas 2018  trwały przygotowania i uzgadniania szczegółów spotkania. Ostatecznie program (regulamin) TSN BESKIDY-2019 został opracowany w Oddziałowej Komisji Turystyki Narciarskiej i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej. Ilość uczestników: 28 osób. Zaproszenie wraz z regulaminem TSN BESKIDY-2019 zostało skierowane do potencjalnych uczestników w całej Polsce z terminem zgłoszenia i wniesienia przedpłaty rezerwacyjnej do dnia 16.12.2018r. Decydowała kolejność zgłoszenia i wniesienie przedpłaty rezerwacyjnej z tut. ograniczenia ilości miejsca zakwaterowania w Chacie NA KONCI SVETA. Przyjmowanie zgłoszenia uczestników zakończono już w listopadzie 2018.
Nadszedł dzień 09.01.2019r. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy stawili się do Chaty NA KONCI SVETA na godz. 18.00. Podczas obiadokolacji kol. Edmund Brzozowski w imieniu KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej oraz współmałżonki Aldony przywitał uczestników i dokonał otwarcia TSN BESKIDY-2019. Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu jednogłośnie stwierdzili, że aura na obecną chwilę bardzo obficie nas obdarowała wręcz ogromną ilością śniegu, co na szlakach podczas planowanych wędrówek narciarskich po szlakach mogą wystąpić trudności z osiągnięciem założonych celów tj. przejścia oraz przejazdu do schr. PTTK  Na Przegibku, Bacówki PTTK  Na Rycerzowej oraz przeł. Beskid (SK). A śnieg tego wieczoru dalej padał przy niewielkim mrozie (-5,0 C).
Dnia 10.01.2019r. po śniadaniu wszyscy uczestnicy o godz.9.00 wyruszyli na pierwszą wycieczkę narciarską i pieszą (na rakietach śnieżnych) po nowo wytyczonej, zbudowanej i oznakowanej ścieżce z CHATY NA KONCI SVETA do granicy państwa i dalej z celem dojścia do schroniska PTTK Na Przegibku.
Przy tak ogromnej ilości śniegu w całej okolicy, na szlaku wędrówki odbywało się więc zorganizowane zbiorowe na zmianę przecieranie (torowanie) przejścia. Mimo posiadania specjalistycznego sprzętu przez uczestników (rakiety śnieżne, narty turowe z fokami i narty BK) czas podejścia się wydłużał, a sił  uczestnikom ubywało. Ostatecznie schr. PTTK Na Przegibku osiągnęła tylko grupa kilkunastu uczestników, natomiast wyjście na granicę państwa (do czerwonego GSB) dokonali pozostali uczestnicy wycieczki. Największe trudności na szlaku wystąpiły w części zalesionej drzewami liściastymi i zakrzaczeniem. Na wskutek obfitych opadów śniegu wszelki młody drzewostan liściasty i krzaki stworzyły przeszkody, w niektórych miejscach nie do przebycia lub powodowało konieczność ich obchodzenia i przedzierania się. W podsumowaniu wycieczki  tego dnia podczas obiadokolacji wszyscy uczestnicy jednogłośnie orzekli, że mimo tak trudnych warunków śniegowych są urzeczeni pięknem widoków na okolicę i wspaniałych warunków do zjazdu terenowego celem powrotu do chaty.
Dnia 11.01.2019 ponownie po śniadaniu celem realizacji zaplanowanego programu wszyscy uczestnicy udali się na nartach turowych, nartach BK i  rakietach śnieżnych na szlak w kierunku przejścia na przeł. Przysłop i dalej do Bacówki PTTK  Na Rycerzowej. Ponownie na szlaku odbyło się kolektywne przecieranie (torowanie) trasy. Bacówkę PTTK Na Rycerzowej osiągnęło kilkunastu uczestników wycieczki. Powrót uczestników  z trasy do Chaty NA KONCI SVETA odbył się szczęśliwie po  tych samych śladach.
I ponownie w trakcie obiadokolacji wszyscy uczestnicy wycieczki stwierdzili, że kolejna w tym dniu wyprawa narciarska  należała do bardzo bogatych w przygody „kąpieli” w głębokim śniegu przy wywróceniu się uczestnika. W tych warunkach śniegowych pomoc towarzysza sąsiada wędrówki  była wręcz nieodzowna, aby „nieszczęśnika” postawić do pionu. Ponadto uczestnicy mogli podziwiać z rejonu rezerwatu Vychylovske skalie piękne widoki na dolinę Bystricy. W godzinach popołudniowych po powrocie z trasy w chacie miało miejsce krótkie spotkanie towarzyskie kol. Milana Tomana i Edmunda Brzozowskiego. Kol. Milan busem przyjechał do Vychylovki Koleno z Čadcy. W trakcie spotkania kol. Milan wraził wielkie uznanie oraz gratulacje dla całej grupy narciarzy i turystów z Polski, że pomimo tak dużej ilości śniegu, wycieczki odbywają się zgodnie z planem. Kol. Milan złożył podziękowanie, że zgrupowanie narciarskie TSN BESKIDY-2019 zorganizowane przez O/ KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej odbywa się u Jego przyjaciół w CHACIE NA KONCI SVETA, której gospodarzami są Maria Jancova i Ivan Janec.
Dnia 12.01.2019 ponownie po śniadaniu zgrupowanie narciarzy i piechurów wyruszyło na kolejną trasę wędrówki. Tym razem celem przejścia i podejścia jest zwiedzenie w aurze zimowej obiektów Muzeum Kysuckej dediny i dolnej stacji zabytkowej nawrotowej leśnej kolei wąskotorowej, która obecnie w okresie zimowym jest nieczynna. Po krótkim odpoczynku i posiłku w muzeum, uczestnicy wycieczki rozpoczęli środkiem doliny podejście wzdłuż zasypanych  śniegiem torów wąskotorówki z celem osiągnięcia przeł. BESKID w grzbiecie górskim odchodzącym na południe od granicy państwowej. Tenże grzbiet jest granicą geograficzną pomiędzy Beskidami Kysuckimi a Beskidami Oravskimi.
Na przeł. BESKID w porze letniej następuje połączenie (spotkanie) zabytkowych kolei wąskotorowych: nawrotowej z Vychylovki (Kysuce) i z Tanečnika od strony Oravska Lesna (Orava). Obecnie obie zabytkowe koleje wąskotorowe są wykorzystywane w porze letniej jako atrakcje turystyczne i cieszą się wielkim zainteresowaniem turystów, a szczególnie dzieci i gości dla których są organizowane okolicznościowe spotkania. (dzień powitania wiosny, dzień dziecka, itp.) Wracając do podejścia na trasie oczywiście jest coraz więcej śniegu jeszcze nie uleżałego, a więc i torowanie zaczyna być  coraz trudniejsze zważywszy, że coraz częściej napotykamy na trasie powalone i połamane dorodne świerki. Ominięcie tych przeszkód powoduje wśród uczestników wiele utraty sił i dalsze podchodzenie zajmuje coraz więcej czasu. Stąd na krótkim postoju i odpoczynku u podnóża przeł. BESKID (ok. 300 m do celu) i  wobec piętrzących się przeszkód po uzgodnieniu wśród uczestników postanowiono zarządzić odwrót, aby dotrzeć za dnia do chaty NA KONCI SVETA.
Podczas obiadokolacji gospodarze chaty zrobili uczestnikom spotkania wielką niespodziankę serwując pyszny posiłek z dziczyzny. Po kolacji nastąpiło uroczyste zakończenie TSN BESKIDY-2019. Kol. Edmund Brzozowski dokonał jeszcze raz omówienia przebytych  tras wycieczek w poszczególnych dniach. Pogratulował wszystkim uczestnikom wspaniałej sprawności i kondycji fizycznej oraz  przemiłej towarzyskiej atmosfery na trasach  jak i w chacie NA KONCI SVETA. Kol. Edmund przedstawił kalendarz imprez zimowych KTN ZG PTTK na sezon zimowy 2018/2019 i zachęcał uczestników do dalszego aktywnego uczestnictwa w innych imprezach narciarskich bieżącego sezonu. Na zakończenie wystąpienia kol. Edmund zaprosił uczestników do udziały w XI MZZT-2020, który odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2020 roku w okolicy Rymarzowa (Jesenik Hruby) w Czeskiej Republice. Organizator główny KĆT przy współpracy z KST i ZG PTTK (KTN ZG PTTK).  W  dalszej części uroczystej kolacji odbył się występ lokalnego zespołu muzycznego, który w pewnym momencie porwał uczestników do zabawy tanecznej bo przecież trwa karnawał 2019.
W dniu 13.01.2019 po śniadaniu uczestnicy TSN BESKIDY-2019 rozjechali się do domu obiecując sobie wzajemnie na pożegnanie powtórne spotkanie za rok na XI MZZT-2020 w Rymarzowie w Czeskiej Republice. W krótkiej informacji statystycznej trzeba podać, że uczestnicy na spotkanie narciarskie w Chacie „NA KONCI SVETA” do Vychlovky na Słowacji przybyli z następujących miast w Polsce: Bielsko-Biała, Gliwic, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Krakowa, Zawiercia i Poznania. OGÓŁEM: 28 osób.

Zdjęcia z imprezy

Edmund Brzozowski

This entry was posted in Biuletyn "Ze Wzgórza". Bookmark the permalink.

Comments are closed.