Strona Główna

 

Naszą działalność możesz wesprzeć przekazując nam 1% podatku.
Nasz numer KRS: 0000099074


Od 1.04.2020 obowiązują nowe warunki ubezpieczenia członków PTTK. Odpowiednie dokumenty można pobrać z zastępującego linku:
Ubezpieczenia członków PTTK 
Uwaga! Mieszkańcy Bielska-Białej, nie będący członkami PTTK, mają prawo uczestniczyć w wycieczkach i imprezach organizowanych przez Oddział „PODBESKIDZIE”, a dofinansowanych przez UM Bielsko-Biała. W takim przypadku prosimy o indywidualne ubezpieczenie na czas imprezy.

Zarząd Oddziału informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 27.11.2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Oddział organizuje imprezy turystyczne WYŁĄCZNIE dla członków PTTK.

Uwaga! Uczestnicy wycieczek  obowiązani są do podawania numerów telefonów kontaktowych, gdyż jest to wymagane  z powodów epidemiologicznych.

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” zawiadamia, że począwszy od dnia 17.11.2020 do 22.12 włącznie Biuro Oddziału będzie czynne w każdy wtorek w godz. 12.00 – 15.00

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponujemy członkom Oddziału, aby w miarę możliwości za składki członkowskie PTTK opłacali przelewem na konto Oddziału, w tytule podając nazwisko, imię, numer legitymacji  oraz przynależność do koła/klubu. Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia wpłaty do 31.03.2021.   Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych. Wysokość składek według Uchwały Zarządu Oddziału z dnia 3.12.2019. 

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4) 20,00 zł dla osób opłacająca składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

Numer konta do wpłat: 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961

Członkowie, którzy opłacili składki na rok bieżący, a nie odebrali znaczków, proszeni są o ich odbiór w godzinach pracy biura.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, jest nieoczekiwana, wyjątkowa, niezależna od nas w żadnym stopniu, a jej skutki są trudne do przewidzenia.
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.

Dodaj komentarz