Strona Główna

 

Naszą działalność możesz wesprzeć przekazując nam 1% podatku.
Nasz numer KRS: 0000099074


Od 1.04.2020 będą obowiązywać nowe warunki ubezpieczenia członków PTTK. Odpowiednie dokumenty można pobrać z zastępującego linku:
Ubezpieczenia członków PTTK 

Zarząd Oddziału informuje, że w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 27.11.2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Oddział organizuje imprezy turystyczne WYŁĄCZNIE dla członków PTTK.

Zarząd Oddziału  zawiadamia, że począwszy od 5 maja Biuro Oddziału będzie czynne w każdy wtorek w godz. 13.00 – 17.00. Interesanci powinni zachowywać środki ostrożności w postaci maseczki i rękawiczek ochronnych. W biurze będzie dostępny także środek dezynfekcyjny. Czas pobytu w lokalu prosimy ograniczyć do minimum. W pozostałe dni tygodnia (od środy do piątku) w sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontaktowanie się telefonicznie:
Prezes Zarządu kol. Marek Czader – 696 413 486
V-ce prezes Zarządu kol. Andrzej Kucia – 781 237 515
Skarbnik kol. Alina Ogrodna – 606 751 095

W zaistniałej sytuacji stanu podwyższonego ryzyka epidemiologicznego proponujemy członkom Oddziału, aby w miarę możliwości za składki członkowskie PTTK opłacali przelewem na konto Oddziału, w tytule podając nazwisko, imię, numer legitymacji  oraz przynależność do koła/klubu. Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia wpłaty do 31.03.2021.   Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych. Wysokość składek według Uchwały Zarządu Oddziału z dnia 3.12.2019.

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
4) 20,00 zł dla osób opłacająca składkę ulgową młodzieżową za okres od 01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.

Numer konta do wpłat: 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy, jest nieoczekiwana, wyjątkowa, niezależna od nas w żadnym stopniu, a jej skutki są trudne do przewidzenia.
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.
Informujemy, że wszystkie imprezy wymienione w naszym planie na rok 2020 są odwołane lub zawieszone. W razie jakichkolwiek zmian niezwłocznie zamieścimy odpowiedni komunikat.

Dodaj komentarz