Kursy, szkolenia, egzaminy

Egzamin na Przodownika Turystyki Górskiej

Komunikat nr 29/2022 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej d/s Przodowników Turystyki Górskiej:

Regionalna Komisja Egzaminacyjna d/s. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku – Białej uprzejmie informuje, że egzaminy na mianowanie przodownikiem lub na rozszerzenie uprawnień odbędą się  w  2022 roku w następującym terminie:
– 22 kwiecień   2022 r. (piątek) godz. 15.30
Posiedzenia Komisji odbywają się  w     Oddziale PTTK „PODBESKDZIE ”  w Bielsku – Białej
ul Wzgórze 9
Uwaga !!!  Zmiana miejsca egzaminu.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że uczestnik przedkłada Komisji w dniu egzaminu:
– 2 egz. wniosku o mianowanie lub rozszerzenie uprawnień wg obowiązującego wzoru, który jest dostępny na stronie KTG ZG PTTK.  We wnioskach o mianowanie a także o rozszerzenie uprawnień należy czytelnie wypełnić wszystkie rubryki (zalecenie  KTG ZG PTTK). Wnioski o mianowanie muszą być dodatkowo zaopiniowane przez Oddziałową KTG, a kandydat winien dołączyć do wniosku informację o odbytych wycieczkach w poszczególnych grupach górskich
– 1 fotografię (w przypadku wniosku o mianowanie)
– Legitymację PTG – w przypadku wniosku o rozszerzenie uprawnień
– Legitymację członka PTTK z aktualnie opłaconymi składkami do wglądu.

Z turystycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji
Zdzisław Górywoda

Pobierz do wydruku:
Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej

Wniosek o mianowanie (rozszerzenie uprawnień)

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej

Zapoznaj się z:
Vademecum Przodownika Turystyki Górskiej

 

Kurs Przewodników Beskidzkich.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przesłaną Państwu w lutym zapowiedzią, rozpoczniemy w tym roku kolejną edycję Kursu Przewodników Beskidzkich. W majówkę odbędzie się pierwszy wyjazd w jej ramach. Dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.skpg.gliwice.pl/kurs

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Z turystycznym pozdrowieniem,

Maksymilian Kuśka

Kierownik Kursu Przewodników Beskidzkich 2021/23 Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” z Gliwic

kurs@skpg.gliwice.pl

https://www.skpg.gliwice.pl/

Piotr Ścigała

Kierownik komisji promocji Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” z Gliwic

promocja@skpg.gliwice.pl

https://www.skpg.gliwice.pl/

Dodaj komentarz