Kursy, szkolenia, egzaminy

Egzamin na Przodownika Turystyki Górskiej

Komunikat KOMUNIKAT NR 1 / 2023 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej d/s Przodowników Turystyki Górskiej:

Regionalna Komisja Egzaminacyjna d/s. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK w Bielsku – Białej uprzejmie informuje, że w roku 2023 nie będzie już egzaminów na mianowanie przodownikiem lub na rozszerzenie uprawnień. Terminy egzaminów w roku 2024 zostaną podane po 1 stycznia 2024.
Zgłoszenie na egzamin wraz ze skanem dokumentów należy przesyłać wyłącznie  drogą elektroniczną na adres e-mail: komisja.ptg.pttk.bb@wp.pl

Kandydaci którzy nie prześlą dokumentów drogą elektroniczną nie będą mogli przystąpić do egzaminów.
Posiedzenia Komisji odbywają się  w  siedzibie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”
w Bielsku – Białej   ul Wzgórze 9
Regionalna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że Kandydat przedkłada Komisji w dniu egzaminu:
–  2 egz. wniosku o mianowanie lub rozszerzenie uprawnień wg obowiązującego wzoru, który jest dostępny na stronie internetowej KTG ZG PTTK. Wniosek powinien być wydrukowany na jednej kartce (dwustronnie).
We wniosku należy czytelnie wypełnić wszystkie wskazane rubryki (zalecenie KTG ZG PTTK). Wnioski o mianowanie muszą być dodatkowo zaopiniowane przez Oddziałową KTG, a Kandydat powinien dołączyć do wniosku informację o odbytych wycieczkach w poszczególnych grupach górskich, oraz
–  1 fotografię w przypadku wniosku o mianowanie,
–  legitymację ptg w przypadku wniosku o rozszerzenie uprawnień,
–  legitymację członka PTTK z aktualnie opłaconą składką (do wglądu Komisji).
– książeczkę GOT potwierdzającą zdobycie odznaki GOT w stopniu mały złotym lub  wyższym

Z turystycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Komisji
Mirosław Ostrowski

Pobierz do wydruku:
Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej

Wniosek o mianowanie (rozszerzenie uprawnień)

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej

Zapoznaj się z:
Vademecum Przodownika Turystyki Górskiej

 

Dodaj komentarz