Koła i Kluby

Przy Oddziale PTTK „PODBESKIDZIE” działają następujące Koła i Kluby:

1. Koło Grodzkie PTTK im. T. Wróbla –
http://kologrodzkie.bielskobiala.pttk.pl

2. Koło PTTK „Okrzyn” –
http://okrzyn.blogspot.com/

3. Koło PTTK „SENIOR” –
https://bielsko.pttk.pl/kolosenior/

4. Środowiskowe Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK –
https://bielsko.pttk.pl/srodowiskowe-kolo-krajoznawczo-turystyczne

5. Koło PTTK „Globus”

6. Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny –
https://pl-pl.facebook.com/MlodziezowyKlubKrajoznawczoTurystyczny

7. Beskidzki Klub Narciarski „Gronie” –
https://sites.google.com/site/bkngronie/

8. Klub Turystyki Wysokogórskiej –
http://ktwbielsko.pttk.pl/

9. Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. St. Czerneleckiego
http://przewodnicy.beskidy.pl

Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne PTTK działające w szkołach:

SKKT „Gawrosz” przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu
https://www.facebook.com/skktgawrosz

 SKKT „PIONIER” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach

SKKT przy Gimnazjum nr 14 im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej:
https://www.facebook.com/SkktCzternastka

Dodaj komentarz