II Złaz „Złota jesień Seniora”

21.09.2017

W dniu 13 września 2017 roku  odbył się II Złaz „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA” .

Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu przez seniorów oraz integracja środowisk senioralnych jest naczelnym celem organizacji tej imprezy.
Organizatorami Złazu są Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w  Bielsku-Białej oraz Rada Seniorów Miasta Bielsko-Białej.
Uczestnicy to seniorzy Bielska-Białej, zaproszeni seniorzy Kół i Klubów współpracujących z organizatorami Złazu oraz członkowie PTTK – „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.
II Złaz „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA”  rozpoczął się o godz. 9 rano przy dolnej stacji kolejki na Szyndzielnię, gdzie odbyła się odprawa grup i przywitanie uczestników Złazu.
Prezes Oddziału PTTK / Komandor Złazu,  Lucyna Bardel  przywitała zebranych.
W imieniu własnym i Prezesa Zarządu Okręgowego  PZER i I Janusza Gembali przywitał zebranych Andrzej Dutka / V-ce Komandor Złazu.
Uczestników Złazu przywitała także Elżbieta Rosińska, przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska -Białej.
Następnym etapem Złazu był wyjazd kolejką  na górną stację kolejki na Szyndzielnię i wspólne przejście spacerem do schroniska PTTK „Klimczok” w Beskidzie Śląskim. Popularyzacja walorów turystyczno- krajobrazowych Pasma Klimczoka i propagowanie zasobów przyrodniczych na trasach turystycznych to także ważne cele organizacji Złazu.
Około godziny 12.00  w schronisku PTTK „Klimczok” zgromadziło się 186 uczestników Złazu. Byli to uczestnicy indywidualni – seniorzy z Bielska-Białej w liczbie  54 osoby, a pozostali uczestnicy zgłoszeni w 12 grupach.
Najliczniejszą reprezentacją seniorów,  88 osób byli członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów  i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w  Bielsku-Białej – 8 kół , w tym:

Kolo nr 9  Kozy – 34 osób
Koło nr 11 Mazańcowice – 11 osób
Koło nr 19 Rudzica – 5 osób
Koło nr 13 Wapienica – 8 osób
Koło nr 16 Osiedle Grunwaldzkie -7 osób
Koło nr 20 Osiedle Karpackie – 9 osób
Koło nr 31 Komorowice Obszary -5 osób
Koło nr 33 Lipnik – 9 osób.
Inne zgłoszone grupy uczestników to:
Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w B-B.- 19 osób
PTTK „Koło Senior” – 12 osób
Klub Seniora Osiedle Wojska Polskiego – 5 osób
Akademia Seniora Fundacja Drachma – 7 osób.
W schronisku na Klimczoku przy słonecznej pogodzie odbywała się wspólna zabawa.
Występy Góralskiej Kapeli przerywane były konkursami aktywizujące seniorów. Były to: konkurs wiedzy turystycznej oraz konkurs najpopularniejsze przysłowia polskie, a także drużynowy konkurs  prezentacja „Jesienny  Kapelusz Seniora”.
Zdobywcom I miejsc w konkursach zostały wręczone puchary i tabliczki pamiątkowe  ufundowane przez Zarząd PTTK „Podbeskidzie”, Zarząd Okręgowy PZERiI w Bielsku-Białej oraz Radę Seniorów Miasta Bielska-Białej.
Puchar za najliczniejszą grupę uczestników i puchar za zajęcie I miejsca w konkursie: Najpopularniejsze przysłowia polskie – otrzymało Koło PZERiI nr 9 Kozy.
Puchar za I miejsce w konkursie wiedzy turystycznej – otrzymało Koło PZERiI nr 16 Osiedle Grunwaldzkie.
Tabliczkę pamiątkową za zajęcie I miejsca w drużynowym konkursie prezentacji „Jesienny Kapelusz Seniora” otrzymała grupa z Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP  w Bielsku- Białej.
Dyplomy uczestnictwa przygotowane przez PTTK „Podbeskidzie” otrzymała również każda grupa uczestników biorąca udział w Złazie.
W godzinach popołudniowych po podsumowaniu Złazu uczestnicy wspólnie powrócili do zjazdu  kolejką z Szyndzielni.
II Złaz „ ZŁOTA JESIEŃ SENIORA” pozostanie w pamięci uczestników, seniorów  jako czas aktywnie i miło spędzony w piękny słoneczny dzień września 2017r.
Impreza  była współfinansowana jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w ramach projektu „AKTYWNI SENIORZY”.

Teresa Opyrchał – tekst
Lucyna Bardel – zdjęcia

This entry was posted in Biuletyn "Ze Wzgórza". Bookmark the permalink.

Comments are closed.