Historia Środowiskowego Koła Krajoznawczo-Turystycznego

 Środowiskowe Koło Krajoznawczo – Turystycznego PTTK  Oddziału PTTK PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej to jedno z najmłodszych Kół Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”, powstałe z inicjatywy kol. Lucyny Bardel, wieloletniego członka tej organizacji. Nauczyciele oraz pracownicy związani z bielską oświatą zaangażowali się w utworzenie koła. W dniu 12 grudnia 2006 odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 20 osób. Myśl przewodnia, która motywowała zebrane osoby to „Sprawne ciało i umysł to nasze bogactwo – czas o nie zadbać”. Za główne cele swojej działalności ŚKKT-PTTK obrało: integrowanie różnych środowisk, rozwijanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację wędrówek rodzinnych i grupowych, propagowanie turystyki kwalifikowanej i wycieczek krajoznawczych, szerzenie kultury turystyki, upowszechnianie wiedzy o przeszłości Polski i pogłębianie patriotyzmu, aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury, wspieranie poczynań zmierzających do ochrony środowiska.
Po zebraniu założycielskim postanowiono wystąpić do władz Oddziału w wnioskiem o założenie nowego Koła.  Za oficjalną datę powstania uznaje się dzień 18 stycznia 2007 roku, kiedy to Zarząd Oddziału wyraził zgodę na powstanie tego Koła, uchwałą nr 32/XXV/2007. Próbowano nadać mu jakąś krótszą nazwę własną, ale stwierdzono, że słowo „Środowiskowe” w sposób wystarczający obrazuje jego otwartość na ludzi aktywnych turystycznie, zainteresowanych krajoznawstwem i chętnych do propagowania turystyki i krajoznawstwa.
Członkowie nowego Koła spotkali się 4 lutego 2007 r. w schronisku na Szyndzielni, inaugurując jego działalność. Na mocy Regulaminu Koła wybrano 5-osobowy Zarząd w składzie:

I ZARZĄD ŚKKT -PTTK

Lucyna Bardel – prezes,
Małgorzata Brachaczek – wiceprezes,
Joanna Jawor – sekretarz,
Ewa Jawor – skarbnik,
Janina Dyrda – członek zarządu

Na koniec 2007 Koło liczyło już 26 członków. Po małych perturbacjach personalnych koleżankę Małgorzatę Brachaczek w składzie Zarządu zastąpiła kol. Aleksandra Straub, która też zrezygnowała z tej funkcji w 2012 roku.
Po zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w 2012 skład zarządu Koła przedstawiał się następująco:

II ZARZĄD ŚKKT – PTTK

Lucyna Bardel – prezes
Janina Dyrda –wiceprezes
Mariola Kajstura – skarbnik
Barbara Kania – sekretarz
Ryszard Wydra – członek

W dniu 8.08.2015 roku z pracy w Zarządzie Koła oraz członkostwa w Kole zrezygnował Kolega Ryszard Wydra.
Od tego dnia zarząd koła był 4 – osobowy i pracował a takim składzie do 09.12.2016 roku.
Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 9.12.2016 roku wybrano na XXIX Kadencję (2017-2021) zarząd w składzie:

III ZARZĄD ŚKKT -PTTK

Lucyna Bardel – prezes
Janina Dyrda – wiceprezes
Alina Ogrodna – skarbnik
Anna Lipska – sekretarz
Barbara Kania – członek zarządu
Marek Imielski – członek zarządu
Andrzej Dutka – członek zarządu

Stan liczbowy ŚKKT : 2007 rok –  26 członków,  2008 rok –  25 członków, 2009 – 16 członków, w 2010 – 31 członków, 2011 – 30 członków, 2012 – 35 członków, 2013 – 47 członków, 2014 – 59 członków, 2015 – 69 członków, 2016 – 83 członków, 2017 -91 członków.

W kolejnych latach, jako główny przejaw działalności pojawiło się zimowe wędrowanie beskidzkimi szlakami. Były to wyprawy m. in. na Wielką Raczę, Groń Jana Pawła II, z Przełęczy Salmopolskiej do Wisły, z Koniakowa do Zwardonia, na Magurkę przez Czupel, z Jaworza do Górek Wielkich, z Brennej Bukowej do Szczyrku oraz wszystkie możliwe bezpieczne trasy wokół Bielska-Białej. Od 2014 ilość wycieczek zimowych zmniejszyła się. Niemniej jednak, jeżeli odbywają się to uczestniczyła w nich nie tylko członkowie koła, ale wszyscy zainteresowani członkowie PTTK.
Bardzo interesujące stały się też jednodniowe wycieczki do Krakowa. Dla mieszkańców Podbeskidzia, członków PTTK Kraków miasto królewskie i najważniejsze miasto Polski jest poznane dogłębnie. Łącznie zorganizowano 13 wycieczek. Kolejnym produktem jest „Krajoznawczy Dzień Kobiet” czyli wyprawy np. do Wadowic, Niepołomic, Orawki, Chochołowa czy Zakopanego, pobliskiego Cieszyna od kilku wycieczki połączone z wizytą w teatrze.
Popularnością cieszą się wyjazdy „andrzejkowe” i z coraz większym zainteresowaniem.
Zorganizowaliśmy cykl wycieczek na Górny Śląsk, zorganizowaną przez kol. Jankę Dyrda w 2012 roku. Poczynając od „Trójkąta Trzech Cesarzy”, przez zabytkowe osiedla robotnicze Giszowca i Nikiszowca zakończyliśmy ją w centrum Katowic w teatrze „Corez” kultową sztuką „Cholonek” (o Śląsku po śląsku). Uczestnicy poznali krajoznawczo całe Województwo Śląskie. Z inicjatywy zarządu rozpoczęliśmy realizować wycieczki krajoznawcze w regiony Polski. Tego typu imprezy włączone były od 2013 roku w plan imprez Oddziału.

Ważnymi imprezami integracyjnymi są spotkania w Bystrej, gdy członkowie Koła korzystali z gościnności Janiny i Krzysztofa Dyrdów. Były to bardzo udane styczniowe wieczory kolęd i pastorałek w ich rodzinnej Chacie „U stryka Jędrysa”, połączone z udziałem w „Bystrzańskich Godach” na pobliskim Biwaku. W tej imprezie organizowanej m. in. przez Gminę Wilkowice braliśmy udział 3-krotnie. Tradycją stały się też „Wielkanocne jajeczka” u Hajoków, gdy to korzystaliśmy z gościnności naszych kolegów Ani i Kornela w dzielnicy Straconka, lub w Bystrej u Janiny i Krzysztofa Dyrdów. Od 2014 roku imprezy integracyjne organizowane są przez Janinę Dyrda, Marka Imielskiego, Krzysztofa Dyrdę w Bystrej w „Zajeździe Pod Źródłem”.  Duże zainteresowanie udziału w tych imprezach „Kolędowanie” czy „Spotkanie z pieśnią patriotyczną” zmusiło nas do zmiany lokalizacji.

W 2015 roku Zarząd Koła zorganizował ogólnopolską imprezę dla – X Złaz Kół i Oddziałów Środowiskowych. Impreza odbyła się w Szczyrku i wzięło w niej udział 150 osób.

Zarząd ŚKKT wraz z PZER i I zarząd Okręgu w Bielsku-Białej imprezy dla seniorów. I Złaz „Złota jesień Seniora” – w 2016 r. II Złaz „Złota Jesień Seniora” – w 2017 oraz I Złaz Wiosenny dla seniorów.

Członkowie Środowiskowe Koła Krajoznawczo-Turystycznego zaangażowani są w działalność statutową Towarzystwa

Lucyna Bardel – prezes Oddziału od 2013 roku, pełni funkcję we władzach naczelnych PTTK, jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Janina Dyrda – sekretarz Zarządu Oddziału od 2013 -2017, obecnie od 2017 członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz członek Komisji ds. Młodzieży i Komisji Krajoznawczej,
Alina Ogrodna – skarbnik Zarządu Oddziału od 18.03. 2017r.
Maciej Lipski – członek Zarządu Oddziału od 18.03.2017 r.
Barbara Kania – członek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

W Regionie działania krajoznawczo-turystyczne wykonują nasi członkowie:

Tadeusz Kozioł w Dankowicach oraz Łukasz Kwaśniewski w Zabrzegu.

2017 r. – Jubileusz 10 lat powołania Środowiskowego Koła Krajoznawczo – Turystycznego

Comments are closed.