Komisja Turystyki Narciarskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „PODBESKIDZIE”
W BIELSKU-BIAŁEJ, KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
www.bielsko.pttk.pl

Skład osobowy KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
na kadencję 2017-2021:

1. Kol. Edmund BRZOZOWSKI – Przewodniczący
2. Kol. Andrzej MAŁEK – V-ce Przewodniczący
3. Kol. Lena MOSKAL – Sekretarz
4. Kol. Jacek TUROŃ – Członek

Przy komisji działa Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak narciarskich:

1. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON) – do stopnia małego złotego włącznie
2. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON) – do stopnia małego złotego włącznie
3. Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON) – wszystkie stopnie
4. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM) – wszystkie stopnie
5. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON) – wszystkie stopnie

SPRAWOZDANIE
KOMISJI TURYSTKI NARCIARSKIEJ ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE”

W BIELSKU-BIAŁEJ

Sezon narciarski 2021/2022

         W sezonie 2021/ 2022  KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej była organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez narciarskich:

  1. Zlot Przodowników Turystki Narciarskiej, 12.2021 organizowany przez KTN ZG PTTK przy współpracy z O/PTTK „Sudety Wschodnie” w Prudniku. Miejsce spotkania: schronisko JAGODNA na Przeł. Spalona w Górach Bystrzyckich. Ogółem z zlocie PTN z Polski uczestniczyło 40 osób, w tym KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” B-B 6 osób. Podczas zlotu PTN odbył się egzamin teoretyczny kandydatów na Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK z wiedzy o terenie, na którym będą działać. Uchwałą nr 27/XIX/2021 KTN ZG PTTK z dnia 10.12.2021r. do komisji egzaminacyjnej zostali powołani kol. kol. Andrzej Małek i Edmund Brzozowski. Uprawnienia PTN PTTK na BZ otrzymali kol. kol. Mateusz Skupień i Adam Jachymiak, natomiast kol. Andrzej Wiącek na BW (rozszerzenie).
  2. W  styczniu 2022 odbywały się spontaniczne indywidualne spotkania turystów narciarzy turowych na stokach Beskidu Śląskiego z wyjściami na Skrzyczne, Malinowską Skałę, Cieńków i Stożek. Średnio uczestniczyło 5 – 7 osób.
  3. Ze względu na odroczenie organizacji XII MZZT-2022 w okolicy Nowego Sącza na sezon 2022/2023, O/KTN PTTK „PODBESKIDZIE” w B-B podjęła starania organizowania Towarzyskiego Spotkania Narciarzy BESKIDY-2022 w Beskidzie Małym „Przełom Soły” z główną bazą „Pokoje Maria” w Międzybrodziu Bialskim. Ogółem uczestniczyło z Polski  32 osoby.
  4. Rajd Narciarski „WĘDRÓWKI PÓŁNOCY” 01/02.2020 organizowany przez O/PTTK w Augustowie na Pojezierzu Augustowskim. KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” B-B reprezentowali i aktywnie uczestniczyli członkowie O/KTN PTTK „PODBESKIDZIE” w B-B – 2 osoby
  5. Wyjazd narciarski ski w Alpy do Austrii. W dniach 05-12.03.2022 pod patronatem KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej odbył się wyjazd grupy narciarzy indywidualnymi samochodami na narty ski do miejscowości BAD KLEINKIRCHHEIM w Austrii. Ogółem uczestniczyło: 7 osób.
  6. XV STN im. St. Szymulańskiego na Polanie Chochołowskiej w Tatrach  Zachodnich pod patronatem KTN ZG PTTK odbyło w dniach  01.04-09.04.2022 spotkanie weteranów i seniorów Tatrzańskich Rajdów Narciarskich. Ogółem uczestniczyło 20 osób, w tym z B-B  6 osób.

O/KTN Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej dziękuje za współpracę w minionym sezonie zimowym działaczom Zarządu Oddziału PTTK ”PODBESKIDZIE” w B-B. oraz działaczom  Zarządu BKN „GRONIE”w B-B.

Ogółem w sezonie zimowym 2021/2022 w wydarzeniach narciarskich i imprezach zimowych w terenie uczestniczyło turystów narciarzy i pieszych reprezentujących KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej – 60 osób. 

         KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom turystom narciarzom i pieszym za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i imprezach zimowych w 2022r.

Bielsko-Biała: kwiecień 2022 r. Z turystycznym narciarskim pozdrowieniem

Za  KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE”

w Bielsku-Białej

/-/  Edmund  Brzozowski

Comments are closed.