Komisja Turystyki Narciarskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „PODBESKIDZIE”
W BIELSKU-BIAŁEJ, KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
www.bielsko.pttk.pl

Skład osobowy KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
na kadencję 2017-2021:

1. Kol. Edmund BRZOZOWSKI – Przewodniczący
2. Kol. Andrzej MAŁEK – V-ce Przewodniczący
3. Kol. Lena MOSKAL – Sekretarz
4. Kol. Jacek TUROŃ – Członek

Przy komisji działa Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak narciarskich:

1. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON) – do stopnia małego złotego włącznie
2. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON) – do stopnia małego złotego włącznie
3. Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON) – wszystkie stopnie
4. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM) – wszystkie stopnie
5. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON) – wszystkie stopnie

 SPRAWOZDANIE KOMISJI TURYSTKI NARCIARSKIEJ ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE” W BIELSKU-BIAŁEJ

ZA SEZON 2019/2020

12.2019 – 05.2020

W sezonie 2019/ 2020  KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej była organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez narciarskich:

  1. Zlot Przodowników Turystki Narciarskiej, 12.2019 organizowany przez KTN ZG PTTK przy współpracy z O/PTTK „Sudety Wschodnie” w Prudniku. Miejsce spotkania: Chata BARBORKA w Jesenikach u stóp Pradziada. KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej w zlocie PTN reprezentowało przez aktywne uczestnictwo: 4 osoby.
  2. 52 Rajd Narciarski po Jurze K-Cz. 2020 organizowany przez O/PTTK w Zawierciu. KTN O/ PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej reprezentowali w rajdzie narciarskim na nartach śladowych turyści narciarze z Koła Grodzkiego PTTK im. T. Wróbla Bielsko Biała: 7 osób,
  1. Rajd Narciarski „WĘDRÓWKI PÓŁNOCY” 01/02.2020 organiz. przez O/PTTK w Augustowie na Pojezierzu Augustowskim. KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” B-B reprezentowali i aktywnie uczest. członkowie Koła Grodzkiego im.T. Wróbla w B-B – 2 osoby,
  2. XI MZZT-2020 w Rymarzowie w Jesenikach (CZ). 01/02.2020 KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej wraz z O/PTTK „SUDETY WSCHODNIE” w Prudniku z upoważnienia ZG PTTK była koordynatorem zgłoszenia uczestnictwa turystów narciarzy i pieszych z Polski na zlot do Rymarzowa. Ogółem z całej Polski udział w zlocie wzięło – 41 osób,
  3. Spotkanie Narciarzy na Nartach Śladowych. 02/03.2020 pod egidą redakcji „Na Szlaku” w okolicach Torunia. Wieloletnim animatorem i koordynatorem tej imprezy jest kol. Jerzy Wysłouch, który od naszych uczestników z Podbeskidzia na zakończenie imprezy został  obdarowany drobnym upominkiem i dyplomem. W imprezie z Bielska-Białej uczestniczyło – 4 osoby.

Od dnia 15.03.2020 w związku z rozprzestrzenianiem się  pandemii i choroby COVID-19 w całej Polski i Europie zostało  wprowadzonych bardzo wiele restrykcji i ograniczeń w poruszaniu i przemieszczaniu ludności. Na wskutek zamknięcia wewnętrznych granic w UE, życie społeczne i gospodarcze zostało sparaliżowane. Na wskutek zamknięcia wstępu do parków narodowych, ostatnia impreza narciarska: XV STN im. St. Szymulańskiego   03/04.2020 na  Pol. Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich pod patronatem KTN ZG PTTK została odwołana.

O/KTN Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE w Bielsku-Białej dziękuje za współpracę w minionym sezonie zimowym działaczom Zarządu Oddziału PTTK ”PODBESKIDZIE” w B-B. oraz działaczom  Zarządu BKN „GRONIE”w B-B.

Ogółem w sezonie zimowym 2019/2020  w wydarzeniach narciarskich i imprezach zimowych w terenie uczestniczyło turystów narciarzy i pieszych reprezentujących KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej – 58   osób.

KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom turystom narciarzom i pieszym za aktywne uczestnictwo w spotkaniach i imprezach zimowych w 2020r.

Bielsko-Biała  Maj 2020r.                Z turystycznym narciarskim                                                                              pozdrowieniem

Za  KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE”

w Bielsku-Białej

/-/  Edmund  Brzozowski

Comments are closed.