Komisja Turystyki Narciarskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „PODBESKIDZIE”
W BIELSKU-BIAŁEJ, KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
www.bielsko.pttk.pl

Skład osobowy KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
na kadencję 2022-2026:

1. Kol. Edmund BRZOZOWSKI – Przewodniczący
2. Kol. Andrzej MAŁEK – V-ce Przewodniczący
3. Kol. Lena MOSKAL – Sekretarz
4. Kol. Jacek TUROŃ – Członek
5. Jerzy Tomczak – Członek

Zebrania komisji odbywają się o godz. 16.30 w pierwszy wtorek miesiąca w chacie turystycznej na Dębowcu.

Przy komisji działa Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak narciarskich:

1. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON) – do stopnia małego złotego włącznie
2. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON) – do stopnia małego złotego włącznie
3. Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON) – wszystkie stopnie
4. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM) – wszystkie stopnie
5. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON) – wszystkie stopnie

SPRAWOZDANIE
Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich PTTK
w Bielsku-Białej za sezon 2022/2023

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Narciarskich PTTK działał w składzie:

przewodniczący – kol. Jan Brylski, PTN nr leg. 1085
wiceprzewodniczący – kol. Maciej Brylski, PTN nr leg. 1542
członek – kol. Andrzej Małek, PTN nr leg. 1586

Zweryfikowano następujące liczby narciarskich odznak turystycznych PTTK oraz norm do odznaki „za wytrwałość”:
GON popularna – 3
GON mała brązowa – 5
GON mała złota – 3
Normy „Za wytrwałość” – 1
Nizinna Odznaka Narciarska mała srebrna – 1
Narciarska Odznaka Młodzieżowa – 8
Dziecięca Odznaka Narciarska – 12

Comments are closed.