Komisja Turystyki Narciarskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „PODBESKIDZIE”
W BIELSKU-BIAŁEJ, KOMISJA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 9, tel. 33 812 24 00
e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
www.bielsko.pttk.pl

Skład osobowy KTN O/PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
na kadencję 2022-2026:

1. Kol. Edmund BRZOZOWSKI – Przewodniczący
2. Kol. Andrzej MAŁEK – V-ce Przewodniczący
3. Kol. Lena MOSKAL – Sekretarz
4. Kol. Jacek TUROŃ – Członek
5. Jerzy Tomczak – Członek

Zebrania komisji odbywają się o godz. 16.30 w pierwszy wtorek miesiąca w chacie turystycznej na Dębowcu.

Przy komisji działa Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak narciarskich:

1. Górska Odznaka Narciarska PTTK (GON) – do stopnia małego złotego włącznie
2. Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON) – do stopnia małego złotego włącznie
3. Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON) – wszystkie stopnie
4. Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM) – wszystkie stopnie
5. Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON) – wszystkie stopnie

Towarzyskie Spotkanie Narciarzy

„BESKID WYSPOWY-2024”

Zapoznaj się z Regulaminem Spotkania
Pobierz Kartę uczestnictwa

Comments are closed.