ubezpieczenia

Każdy członek PTTK, mający opłacone składki członkowskie na bieżąco, jest ubezpieczony w ramach polisy generalnej w TU i R „AXA” od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od kosztów ratownictwa. Aby uzyskać odszkodowanie, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz pobrać i wypełnić odpowiednie formularze:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
2. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej (Z-3)
3. Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (NNW_Z-1)
4. Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia od kosztów ratownictwa i leczenia za granicą (KL i R_Z-1)

Zapoznaj się:
z tabelą świadczeń z tytułu uszczerbku lub uszkodzenia ciała na skutek nieszczęśliwego wypadku

Życzymy Państwu, aby nigdy nie musieli skorzystać z tych formularzy

Dodaj komentarz