XI MIĘDZYNARODOWY ZIMOWY ZLOT TURYSTÓW RYMARZOW-2020 JESENIK GRUBY 30.01. – 02.02.2020

INFORMACJA O PRZEBIEGU I ZAKOŃCZENIU

XI  MIĘDZYNARODOWEGO ZIMOWEGO ZLOTU TURYSTÓW  RYMAŘOV-2020  JESENIK GRUBY

30.01.  –  02.02.2020

(CZESKA REPUBLIKA)

         Zgodnie z podpisanym statutem przez trzy organizacje turystyczne

(KST, KČT i PTTK) dla organizacji Międzynarodowych Zimowych Zlotów Turystycznych, tym razem główna organizacja XI MZST-2020 w Rymarzowie w paśmie górskim Jesenik Gruby spoczęła na KČT RR Morawsko-śląskiej w Ostrawie i władzach samorządowych Rymarzowa przy współpracy z PTTK i KST. Uroczyste otwarcie  XI MZST-2020 odbyło się dnia 30.01.2020 w porze wieczorowej na placu przed miejskim domem kultury. Słowa przywitania i pozdrowienia oraz życzenia szczęśliwego i bezpiecznego wypoczynku skierowali do przybyłych turystów: Ludek Šimka Starosta Rymarzowa, Vratislav Chvatal Prezes KČT, Anna Krištofova V-ce Prezes KST oraz Edmund Brzozowski  Honorowy Przewodniczący KTN ZG PTTK. Sztab organizacyjny zlotu przygotował: jedną bardzo trudną trasę o długości 42 km na nartach biegowych, dwie trudne trasy o długości 38,5 i 30,1 km na nartach bieg. Dwie trasy średnio trudne i trzy lekkie o długości 23,0–18,0 km na nartach biegowych. Trasy dla turystów zimowego wędrowania na pieszo były urządzone wokół Rymarzowa i było ich sześć, a liczyły średnio po18 km. Turyści narciarze mieli do dyspozycji ośrodki narciarskie „SKI” w Stara Ves, Karlov, Kopřivna i Myšak. Miłośnicy zimowego biwakowania spotkali się  na placu mini szkoły zimowego biwakowania zlokalizowanym w Rymarzowie-Janowicach.

     Organizatorzy też przygotowali program uczestnictwa w zlocie dla turystów niepełnosprawnych. Szczegółowy program został w formie biuletynu nr 2  przekazany każdemu uczestnikowi zlotu wraz z innymi materiałami krajoznawczymi.

     W dniu otwarcia zlotu nastąpiło  gwałtowne  ocieplenie atmosferyczne i śnieg gwałtownie zaczął topnieć. Nazajutrz w dniu 31.01.2020  na podstawie komunikatów pogotowia górskiego, dwie trasy dla narciarstwa biegowego skreślono z programu (brak śniegu), a mocny wiatr i zamglenia w szczytowych partiach gór spowodowały ograniczenia długość tras biegowych bez realizacji ich w partiach szczytowych, aby nie narażać turystów na niebezpieczeństwo odmrożeń i innych wypadków. W godz. popołudniowych w ramach programu kulturalnego po Rymarzowie odbyły się wycieczki krajoznawcze z przewodnikiem,  w miejscowym kościele  p.w. Św. Michała turyści uczestniczyli w Mszy św. a na zakończenie wysłuchali koncertu chóru  kościelnego przy tej parafii.

W sobotę 01.02.2020  po szczęśliwym zakończeniu części sportowej na trasach, wszyscy uczestnicy zlotu przybyli do Miejskim Domu Kultury, gdzie zostało przygotowane uroczyste zakończenie XI MZST-2020. Po krótkim programie sportowo tanecznym, kol. Břetislav Bohač  przewodniczący KO  XI MZST-2020 zapowiedział przekazanie „paliczka sztafetowego”. W tym punkcie uroczystości działacze: RG KČT, RR Morawsko-śląskej KČT i Starosta Miasta Rymarzow  wspólnie przekazali „paliczek sztafetowy” członkowi  ZG PTTK kol. Jackowi Potockiemu, który w swoim  krótkim wystąpieniu w imieniu  PTTK zaprosił  do Polski wszystkich turystów narciarzy, pieszych i innych miłośników zimowego wędrowania  na XII MZZT-2022  do Polski  w okolice  Nowego Sącza, w Beskidzie Sądeckim w terminie: 02.02.-05.02.2022.

Jeszcze trochę statystyki XI MZST-2020 w Rymarzowie:

  • do Komitetu Honorowego zlotu zaproszeni zostali członkowie władz samorządowych województwa Morawsko-śląskiego, miasta Rymarzowa oraz władz naczelnych KĆT, KST i PTTK (Sekretarz Generalny Adam Jędras),
  • pracom komitetu organizacyjnego zlotu przewodniczył Břetislav Bohač z RR KČT Morawsko-śląskiej. Ogółem w ko współpracowało 74 osoby wśród, których Edmund Brzozowski z ramienia upoważnienia ZG PTTK był koordynatorem zgłoszenia na zlot uczestników z Polski, natomiast z ramienia KST Lubomir Škumat koordynował zgłoszenie uczestników na zlot ze Słowacji,
  • na zlocie było: 775 uczestników narciarzy i pieszych, 74 organizatorów, 35 miłośników zimowego biwakowania i 21 gości. OGÓŁEM: 885 osób,
  • uczestnikiem, który przyjechał z najdalszego miejsca na zlot został Jacek Sołtys z Gdańska (PTTK),
  • najstarszą uczestniczką, która przyjechała na zlot została Małgorzata Pawłowska z Wrocławia (PTTK),
  • natomiast najmłodszym uczestnikiem został Jonaš Kratochvil z TOM Hlučin (KČT),
  • przekrój uczestników zlotu: ze Słowacji ok. 82% , z Czech ok. 12% i z Polski ok. 6%, więc można napisać, że Słowacy zdominowali XI MZST.

Koordynację zgłoszenia na XI MZST-2020 w Rymarzowie uczestników z Polski przeprowadził z upoważnienia ZG PTTK Edmund Brzozowski Honorowy Przewodniczący KTN ZG PTTK. Dzięki organizacji współpracy z Oddziałami PTTK: „Sudety Wschodnie” w Prudniku i „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej na XI MZST-2020 w Rymarzowie zostały zgłoszone  44 osoby.

Ilość uczestników została ograniczona  możliwością rezerwacji zakwaterowania w chatach i pensjonatach w Małej Morawce, pomimo prowadzonych rozmów i korespondencji w tym temacie na 8 m-cy przed terminem odbycia zlotu. Wśród uczestników z  Polski  program sportowy zlotu  (narciarski, pieszy) został zrealizowany w 100%  przez fizyczną  aktywność na trasach „ski”, biegowych i pieszych. Na zlot z Polski uczestnicy przybyli z następujących miejscowości: Gliwic, Jeleniej Góry, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Kościerzyny, Bielska-Białej, Legnicy, Jawora, Łodzi, Krakowa, Prudnika, Nysy i Kłodzka (miłośnicy zimowego biwakowania).

         W niedzielę 02.02.2020 podczas końcowego spotkania, wszyscy turyści z Polski obiecali  na 100%  zgłoszenie swojego uczestnictwa na  XII MZZT-2022, który będzie organizowany w okolicy Nowego Sącza (Beskid Sądecki) i  życzyli  ZG PTTK pomyślności  w organizacji zlotu przy współpracy z KST i KČT.

         Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować kolegom z KČT i KST za  miłą współpracę w komitecie organizacyjnym XI MZST-2020, Zarządom PTTK Oddziału „SUDETY WSCHODNIE” w Prudniku, Oddziału „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej i Zarządowi Głównemu PTTK (KTN ZG PTTK) za współpracę w koordynacji zgłoszenia na zlot uczestników z Polski.

         Uczestnicy- turyści  z Polski  jeszcze raz życzą wszelkiej pomyślności  ZG PTTK (KTN ZG PTTK) w organizacji XII MZZT-2022  w okolicy Nowego Sącza (Beskid Sądecki)  w terminie  02.02.- 05.02. 2022r.

 

                                                        /-/ Edmund Brzozowski 

                                               Honorowy Przewodniczący KTN ZG PTTK

                                               Przewodniczący O/KTN „PODBESKIDZIE”

                                                                  w Bielsku-Białej

This entry was posted in Biuletyn "Ze Wzgórza". Bookmark the permalink.

Comments are closed.