Ważne informacje i komunikaty

Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać na podstawie przepisów RODO:
Informacje

Sprawozdanie z działalności Oddziału jako OPP za rok 2022

Wprowadzenie do bilansu
Bilans
Informacje dodatkowe do bilansu
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania z lat 2012 – 2021 można znaleźć pod linkiem:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl

Dodaj komentarz