ubezpieczenia

Każdy członek PTTK, mający opłacone składki członkowskie na bieżąco, jest ubezpieczony w ramach polisy generalnej w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od kosztów ratownictwa. Aby uzyskać odszkodowanie, należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz pobrać i wypełnić odpowiednie formularze:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia
2. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej (Z-3)
3. Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (NNW_Z-1)
4. UMOWA UBEZPIECZENIA NR TO50/00176/20/A
5. Informacje ogólne

Życzymy Państwu, aby nigdy nie musieli skorzystać z tych formularzy

Dodaj komentarz