Składki członkowskie PTTK na rok 2023

Składki członkowskie PTTK do ŚKKT – PTTK na 2023 rok
przyjmowane są do dnia 31.03.2023 r.

w I i III czwartek miesiąca od 10.00 – 12.00
w II i IV wtorek miesiąca od 15.00 – 16.00

Po terminie 31.03.2023 r. ustaje ubezpieczenie NNW dla członków PTTK  w ramach   polisy Generalnej ZG PTTK.
Po terminie 31.03.2023 r. przyjmuje się składki członkowskie PTTK w godzinach pracy biura.

Członkowie indywidualni PTTK O/BB, którzy opłacali składki w biurze w 2022 roku, a deklarują chęć wstąpienia do Środowiskowego Koła PTTK, zobowiązani są wypełnić deklarację członkowską, okazać legitymację członkowską z opłaconą składką za 2022 rok oraz opłacić składkę na 2023 rok.

Osoby nie będące członkami PTTK, a deklarujące chęć wstąpienia w poczet członków  PTTK z deklaracją do Środowiskowego Koła PTTK proszone są:
– o wypełnienie deklaracji i złożenie w dwóch egzemplarzach z dwoma zdjęciami
– opłacenie składki członkowskiej wraz z wpisowym.

75 zł – składka normalna
51 zł – składka ulgowa i odpowiednie wpisowe

Szczegółowe informacje są w Uchwale Zarządu Oddziału

Osoby z udokumentowanym stopniem inwalidztwa, bezrobotni mogą ubiegać się o
zwolnienie z opłacania składek (pokrywają jednak koszt wpisowego).

Zarząd ŚKKT – PTTK nie pobiera dodatkowej składki w Kole na 2023 r.

Pytania i zapytania:


Janina Dyrda – wiceprezes, tel. 603 481 957

 

Comments are closed.