MAŁA KORONA BESKIDÓW

Odznaka „Mała Korona Beskidów” została ustanowiona przez Oddział PTTK w Bielsku-Białej w roku 2006. Aby ją uzyskać, należy wejść na wszystkie 15 szczytów Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego, wymienionych w Regulaminie odznaki, w czasie dowolnego rodzaju wycieczki (piesza, rowerowa, narciarska). Potwierdzenia zdobycia szczytów należy umieszczać w tzw. „Kronice Wycieczek”. Forma „Kroniki” jest dowolna, proponujemy formularz będący załącznikiem do Regulaminu odznaki.

Załączniki:

Regulamin odznaki

Kronika wycieczek

Dodaj komentarz