Odznaki turystyczne

W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki i krajoznawstwa, PTTK (a także inne organizacje zajmujące się tą tematyką) ustanowiły szereg odznak turystycznych. W celu zdobycia takiej odznaki należy spełnić odpowiednie kryteria, zawarte w regulaminach odznak. Odznaki mogą być ogólnopolskie lub regionalne. Do najbardziej prestiżowych i najczęściej zdobywanych należą: Górska Odznaka Turystyczna, Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Narciarska, Nizinna Odznaka Narciarska, Kolarska Odznaka Turystyczna, Turystyczna Odznaka Kajakowa, Odznaka Turysta-Przyrodnik. Weryfikacji i przyznawania odznak dokonują tzw. Referaty Weryfikacyjne znajdujące się przy Oddziałach PTTK. Z odznak ogólnopolskich Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” posiada referaty weryfikacyjne następujących odznak:

Górska Odznaka Turystyczna do stopnia małego złotego włącznie
Górska Odznaka Narciarska do stopnia małego złotego włącznie
Nizinna Odznaka Narciarska PTTK (NON) – do stopnia małego złotego włącznie
Popularna Odznaka Narciarska PTTK (PON) – wszystkie stopnie
Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM) – wszystkie stopnie
Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON) – wszystkie stopnie
Turystyczna Odznaka Kajakowa PTTK do stopnia dużego złotego włącznie
Odznaka Polskiego Związku  Kajakowego do stopnia złotego „na wiośle” włącznie
Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik” – wszystkie stopnie.
Odznaka Turystyki Pieszej do stopnia małego złotego włącznie
Odznaka „Turysta-przyrodnik” do stopnia małego złotego włącznie.
Odznaka młodzieżowa „Tropiciel Przyrody” – wszystkie stopnie
Odznaki krajoznawcze ogólnopolskie i regionalne
Odznaka dla dzieci „Siedmiomilowe Buty”
Odznaka „Turysta-Senior” – wszystkie stopnie
Dziecięca Odznaka Turystyczna
Mały Szlak Beskidzki PTTK – nowa odznaka! Regulamin

Uwaga! Od roku 2018 przestaje działać referat weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej przy naszym Oddziale.
Książeczki KOT prosimy składać w Oddziałach, w których taki referat istnieje.
Wykaz najbliższych referatów

Wykaz odznak wraz z regulaminami można znaleźć na stronie Zarządu Głównego PTTK:

Regulaminy odznak

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje znowelizowany regulamin GOT, który można znaleźć pod następującym linkiem: Nowy regulamin GOT

Poszczególne Oddziały mogą ustanawiać własne odznaki.
Oddział „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej w roku 2006 ustanowił odznakę
Mała Korona Beskidów.

W 2014 r. Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” ustanowił odznakę
Znam Bielsko-Białą i okolice

Nowa odznaka – Korona Europy!

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Śląska Piątka”

Dodaj komentarz