Kalendarium Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

 

Kalendarium Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”
w Bielsku-Białej 

1873 – utworzone zostaje Towarzystwo Tatrzańskie
1906 – utworzone zostaje Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
1920 – Towarzystwo Tatrzańskie przyjmuje nazwę „Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie”
1924 Utworzone zostaje Koło PTT w Bielsku przynależne do Oddziału PTT
w Cieszynie

1926Powstaje Koło PTT w Białej przynależne do Oddziału PTT w Żywcu
1930 –  Za zgodą Zarządu Głównego  PTT w Krakowie  zostaje utworzony
samodzielny Oddział PTT w Bielsku.
1931 – Oddział PTT w Bielsku wspólnie z Oddziałem w Żywcu rozpoczyna
budowę schroniska w Zwardoniu. Uroczyste otwarcie schroniska nastąpiło
6 stycznia 1933 roku. Rok później schronisko to zwane „Dworcem
Beskidzkim” przeszło na własność Oddziału PTT w Bielsku.
1932 – Oddział PTT w Bielsku liczy 3241 członków stając się najliczniejszym
Oddziałem w Polsce (1/6 wszystkich członków PTT). Był również
najsilniejszym po względem finansowym, przyczyniając się do budowy
schronisk  w Beskidach.
1933Powstaje Oddział PTT w Białej
1934 – Oddział PTT w Bielsku wykupił parcelę na Wielkiej Raczy wraz z
niedokończonym schroniskiem, którego budowę dokończył w roku następnym
1935 – Koło w Dziedzicach wykupiło z rąk prywatnych stylowy budynek na
Przegibku
1939 – Wybuch wojny – działalność PTT została zawieszona, a wielu działaczy
zginęło w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych
1945 – 25 maja 1945 zostaje reaktywowany Zarząd Oddziału wspólny dla Bielska
i  Białej
195017 grudnia PTT i PTK łączą się i powstaje PTTK. Oddział PTT
przekształca się w Oddział PTTK

1951 – Połączenie miast Bielska i Białej. Oddział przyjmuje nazwę „Oddział PTTK
w  Bielsku-Białej”
1955
–  Powstaje Koło Przewodników Beskidzkich oraz   Koło Grodzkie
1970 –  Zarząd Główny PTTK  wyróżnił Oddział w Bielsku-Białej
 „Złotą  Odznaką    Honorową    PTTK”
1977 – Ukazuje się książka „Działalność turystyczna w regionie bielsko-bialskim”
1986 – Oddział obchodzi 60 lat zorganizowanej turystyki na ziemi bielsko – bialskiej.
Z  tej okazji wydano opracowanie pt. „60 lat zorganizowanej turystyki na ziemi
bielsko-bialskiej”
1988 – W 115 kołach zrzeszonych było 7207 członków. Zarząd Oddziału ustanowił
medal „Za Zasługi dla Oddziału PTTK w Bielsku-Białej”
1991 – Oddział uzyskuje osobowość prawną
2009 – Oddział zostaje wyróżniony medalem „X lat Powiatu Bielskiego”
2012 – Oddział otrzymał nazwę „PODBESKIDZIE”  oraz status Organizacji
 Pożytku Publicznego.  Ustanowiono Honorową Odznakę Oddziału.
2014 – Oddział obchodził 90 lat zorganizowanej turystyki polskiej  w regionie
bielskim. Uchwałą Rady Miasta Bielsko-Biała  nadano rondu na skrzyżowaniu
al. Armii  Krajowej i ul. Gościnnej nazwę „ Rondo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-                   Krajoznawczego”. Oddział ustanowił Odznakę krajoznawczą   „Znam Bielsko-Białą
i okolice”
2015Oddział obchodzi jubileusz 85 lat Oddziału PTT– PTTK  w Bielsku-Białej. Oddział                 otrzymuje ufundowany przez turystów  nowy sztandar. Z tej okazji Oddział został                         odznaczony Odznaką Honorową  Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla                           Turystyki”.

Dodaj komentarz