Komisja Turystyki Pieszej

Komisja Turystyki Pieszej zajmuje się organizowaniem i obsługą imprez turystyki pieszej nizinnej. Z powodu braku funduszy nie prowadzi znakowania szlaków pieszych nizinnych. Przy komisji znajduje się Referat Weryfikacyjny odznak turystyki pieszej: OTP (do stopnia małego złotego włącznie), odznaki „Siedmiomilowe Buty” (wszystkie stopnie), Dziecięcej Odznaki Turystycznej oraz  odznak tematycznych i okolicznościowych związanych z uprawianiem turystyki pieszej nizinnej.

Rys historyczny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz