Komisja Turystyki Pieszej

Komisja Turystyki Pieszej zajmuje się organizowaniem i obsługą imprez turystyki pieszej nizinnej. Z powodu braku funduszy nie prowadzi znakowania szlaków pieszych nizinnych. Przy komisji znajduje się Referat Weryfikacyjny odznak turystyki pieszej: OTP (do stopnia małego złotego włącznie), odznaki „Siedmiomilowe Buty” (wszystkie stopnie), Dziecięcej Odznaki Turystycznej oraz  odznak tematycznych i okolicznościowych związanych z uprawianiem turystyki pieszej nizinnej.

Skład Komisji na kadencję 2022-2026:

1. Waldemar Maniecki – Przewodniczący
2. Michał Hyla – v-ce Przewodniczący
3. Jan Grzybowski – sekretarz
4. Marian Grzywacz – członek
5. Piotr Michalski – członek

Skład Referatu Weryfikacyjnego odznak turystyki pieszej

1. Michał Hyla
2. Waldemar Maniecki
3. Jan Grzybowski

Rys historyczny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz