Komisja Turystyki Kajakowej

ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI KAJAKOWEJ

Oddziałowa Komisja Turystyki Kajakowej PTTK ma swoją siedzibę w lokalu Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9. Zarząd Komisji działa w składzie wybranym w dniu 29.o9.2022:

Przewodniczący Komisji – kol. Wiesław Trybus
Z-ca Przewodniczącego – kol. Krzysztof Kuś
Sekretarz – kol. Elżbieta Zemanek
Członek – kol. Krystyna Dunat
Członek – Grażyna Brzozowska

Oddziałowa Komisja Turystyki Kajakowej PTTK liczy ok. 30 członków i sympatyków. Dyżury Komisji pełnione są w 1 i 3 piątek każdego miesiąca, oprócz lipca i sierpnia, w godz. Od 18.00 do 20.00. W czasie dyżurów Komisji członkowie i sympatycy dzielą się swoimi wrażeniami z odbytych spływów kajakowych oraz bardzo często są wyświetlane slajdy z imprez wodniackich. Przy Komisji działa Terenowy Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak kajakowych PTTK i PZK (Polskiego Związku Kajakowego), który prowadzi Przewodniczący Komisji, kol. Wiesław Trybus.

Referat aktualnie posiada uprawnienia do weryfikacji następujących odznak turystyki kajakowej:

– TOK PTTK do stopnia dużego złotego włącznie
– PZK do stopnia złotego na wiośle włącznie
– Dziecięca Odznaka Kajakowa „Kiełbik” – wszystkie stopnie.

Książeczki kajakowe można składać do weryfikacji w czasie dyżurów Komisji lub w biurze Zarządu Oddziału w godzinach urzędowania. W ciągu całego roku członkowie Zarządu Komisji Turystyki Kajakowej służą radą i pomocą wszystkim chętnym, którzy chcą wziąć udział w imprezach kajakowych. Udostępniają również materiały i informacje o odbywających się imprezach kajakowych organizowanych przez Koła i Kluby kajakowe PTTK i PZK w kraju i za granicą.

Dodaj komentarz