dokumenty do wyborów

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Koła

2. Ankieta członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

3. Klauzula informacyjna do Ankiety członka PTTK dla potrzeb wykonywania prawa wyborczego

4. Ordynacja wyborcza

5. Porządek Walnego Zebrania Koła (wzór)

6. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Koła/Klubu PTTK

7. Protokół Komisji Skrutacyjnej

8. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła/Klubu PTTK

9. Protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania konstytuującego Komisji Rewizyjnej Koła/Klubu

10. Protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania konstytuującego Zarządu Koła/Klubu

11. Regulamin Walnego Zebrania Koła/Klubu

12. Wykaz dokumentów Walnego Zebrania Koła/Klubu do przedłożenia po zebraniu Koła/Klubu

13. Zaświadczenie wyboru delegata na Zjazd Oddziału PTTK

14. Zestawienie liczby mandatów delegatów na Zjazd Oddziału dla poszczególnych Kół/Klubów

15. Zgłoszenie kandydata do władz Koła lub Klubu/na delegata na zjazd Oddziału

 

Comments are closed.