61 Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2021”

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu organizatorów, zapraszamy serdecznie na 61 Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2021”, który odbędzie się 16 października 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2NXVCxiS0KX24nEM3UYdGGyQPk-JLCFtqZ3wfCrT6upmXNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Centralnego Zlot Młodzieży Palmiry przy ZG PTTK ul. Senatorska 11

00-075 Warszawa
Tel.: +48 22 875 10 00

poczta@palmiry.pttk.pl

http://www.palmiry.pttk.pl

W załącznikach:
1. Regulamin Zlotu
2. Deklaracja uczestnika
3. Formularz zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich.

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.