Złaz Turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE”
Urząd Miasta Bielsko-Biała
zapraszają na

Złaz Turystyczny Mieszkańców Bielska-Białej
z okazji Światowego Dnia Turystyki

Dębowiec 28.09.2019

 

REGULAMIN
dla uczestników ZŁAZU TURYSTYCZNEGO 28.09.2019 r.

Zapisy do dnia 24.09.2019

 1. W ramach złazu proponuje się przejście jednej z opisanych poniżej tras turystycznych:
 • Karpacka – dolna stacja Kolejki na Dębowiec – ścieżka edukacyjno-dydaktyczna „Dębowiec” – Schronisko na Dębowcu. Czas przejścia ok. 1 h.

            Start: Kamienica, ostatni przystanek MZK nr 7.

 • Olszówka Górna MZK – Przełęcz Dylówki (szlak niebieski) – Cyberniok – Schronisko na Dębowcu

(szlak zielony). Czas przejścia ok. 2 h.

      Start: Olszówka Górna, ostatni przystanek MZK nr 8.

 • dolna stacja Kolejki Linowej na Szyndzielnię (wjazd kolejką na górę) – Schronisko na Dębowcu (szlak do wyboru: czerwony, zielony). Czas przejścia ok. 2 h 15 min. (koszty biletów na kolejkę uczestnicy pokrywają we własnym zakresie)

Start: dolna stacja Kolejki Linowej na Szyndzielnię.

 • Wapienica „Zapora” – ul. Tartaczna – Schronisko na Dębowcu (szlak konny). Czas przejścia 1 h 30 min.

Start: Wapienica „Zapora”, ostatni przystanek MZK nr 16.

 • Dowolna – wybór pozostawiamy uczestnikom złazu.

META ZŁAZU:       godz. 1100-1200 Schronisko „Dębowiec”, Skalna 90, Bielsko-Biała
Uczestnicy złazu dokonują wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł.

      2. Opiekun grupy 10-osobowej zwolniony jest od wpisowego.
        W ramach  wpisowego: 

 • zestaw upominkowy,
 • pieczenie kiełbasy na ognisku (odbiór bloczków na ognisko – na mecie złazu),
 • dyplom uczestnictwa dla każdego SKKT.
 1. Wpłaty i zgłoszenia udziału w złazie przyjmowane będą w terminie do 24.09.2019 r., w biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, tel. (33) 812 24 00 (wtorek, środa: godz. 1200 – 1600, czwartek: godz. 1200 – 1700, piątek: godz. 1200 – 1500).
 2. Osoby, które nie dokonały terminowego zgłoszenia mogą uczestniczyć w imprezie bez możliwości otrzymania bloczków na ognisko oraz udziału w organizowanych konkursach.
 3. Konkursy z nagrodami:
 • konkursy sprawnościowe od godz. 11.30 – zgłoszenia bezpośrednio u animatorów;
 • prelekcja na temat bezpieczeństwa w górach prowadzona przez Ratowników Beskidzkiego GOPR Sekcja Bielsko-Biała, rozpoczęcie 12:30 – osoby chętne do uczestnictwa należy zgłaszać podczas zapisów.
 • krajoznawczy „Atrakcje turystyczne Euroregionu Beskidy” (test w formie pisemnej dla trzech grup wiekowych: szkoła podstawowa, ponadpodstawowa, dorośli), rozpoczęcie konkursu godz. 13:15  – osoby chętne do uczestnictwa w konkursie należy zgłaszać podczas zapisów;
 1. Każdy uczestnik może zgłosić się do udziału tylko w jednym konkursie. Spóźnieni uczestnicy lub drużyny tracą możliwość uczestnictwa w konkursach.
 2. Przewidywany czas trwania imprezy – do godz. 1430.
 3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w złazie tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Uczestnicy złazu ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką za rok 2019 objęci są ubezpieczeniem grupowym).

 

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.