XXXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

TRASY RAJDU:
1. AUTOKAROWA, 3-dniowa. Zbiórka uczestników 4.10. br. o godz.1000 na Dworcu Zachodnim PKP w Poznaniu.
Zwiedzanie Poznania w tym Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Stary Rynek, Ratusz (w południe koziołki), Cytadela (Muzeum, Dzwon Pokoju). Nocleg w Mierzynie. W sobotę jak trasa nr 2 (Wolsztyn i Zbąszyń).
2. AUTOKAROWA, 2-dniowa. Zbiórka uczestników 5.10. br. o godz.1000 na Dworcu Zachodnim PKP w Poznaniu. Trasa:
Wolsztyn (Parowozownia, Skansen Budownictwa Ludowego oraz Muzea Marcina Rożka i Roberta Kocha), Zbąszyń – Mierzyn (nocleg) – Międzychód – Lusowo (meta). Powrót na Dworzec PKP w Poznaniu do godz. 1500.
3. PIESZA, 2-dniowa. Start 5.10. br. o godz. 1432 ze stacji PKP Palędzie (poc. z Poznania godz.1420 REG) szlak żółty do Lusowa (nocleg Ośrodek Val di Sole – domki 4-os.) km 12. W niedzielę trasa wokoło Jez. Lusowskiego, km 9.
4. PIESZA, 1-dniowa. Start 6.10. br. o godz. 800 Ogrody ul. Nowina autobus nr 812, przejazd (w ramach wpisowego) do Ceradza Kościelnego i dalej przez Lusówko, wzdłuż Jez. Lusowskiego do mety w Lusowie, km 12.
5. PIESZA, 1-dniowa. Start 6.10. br. o godz. 728 ze stacji PKP Palędzie (poc. z Poznania godz.716 REG) szlakiem żółtym do Lusowa, km 12.
6. TRASY DOWOLNE: piesze, kolarskie (pierścień wokół Poznania), motorowe, autokarowe.
Wpisowe na wszystkie trasy jednodniowe wynosi 7 zł od osoby dorosłej, 6 zł dzieci i młodzież, grupy młodzieżowe powyżej 20 osób 5 zł od osoby. Na trasę autokarową: 3-dniową 120 zł, 2-dniową 75 zł, na trasę pieszą 2-dniową 35 zł. Opiekunowie grup młodzieżowych powyżej 10 osób wpisowego nie płacą.
INFORMACJE RAJDOWE:
O przyjęciu na rajd decyduje data wpłacenia wpisowego, na trasy z noclegiem – kolejność zgłoszeń. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: nocleg, przejazd autokarem, wszelkie wstępy, znaczek pamiątkowy, ciepły posiłek na mecie, możliwość uczestniczenia w konkursach sprawnościowych, w zawodach strzeleckich oraz w konkursie wiedzy na temat: Powstania Wielkopolskiego – na mecie rajdu (puchary, nagrody), opiekę przewodnicką i przodownicką na trasach rajdu. Najliczniejsza
drużyna otrzyma puchar za uczestnictwo, puchary otrzymają także wszystkie drużyny reprezentujące szkoły, związane imieniem z Powstaniem. Zgłoszenia na rajd przyjmowane będą do dnia 28.09. br. listownie O/PTTK Pracowników Kolejowych, 60-717 Poznań, ul. Kolejowa 23 lub e-mail: andrzej.kudlaszyk@wp.pl, kom. 603429235
z jednoczesnym przekazaniem kwoty wpisowego na konto: Bank Millennium nr 93 1160 2202 0000 0000 5809 7765. Przy zgłoszeniu należy podać: trasę, instytucję zgłaszającą, liczbę uczestników, dane kierownika drużyny (telefon, e-mail) oraz rodzaj wpłaty.
Potwierdzeń przyjęcia na rajd nie wysyłamy. Ubezpieczenia drużyny dokonują we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni. Meta rajdu będzie czynna w niedzielę w godz.1030 – 1330 w Ośrodku Val di Sole Lusowo ul. Poznańska 10. Na mecie czynna będzie restauracja, punkt weryfikacji OTP oraz Kolejowej Odznaki Turystycznej.

DOBREJ POGODY I MIŁYCH WRAŻEŃ NA TRASACH ŻYCZĄ ORGANIZATORZY

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, POWIAT POZNAŃSKI I URZĄD MIASTA POZNANIA

UWAGI:.
Trasa autokarowa, 3-dniowa zostanie uruchomiona tylko w przypadku, gdy zgłosi się na nią około 40 osób – 1 autokar.
Noclegi trasy autokarowej 3- i 2-dniowej będą znajdowały się w Mierzynie w Ośrodku Zacisze Brzozowe. W niedzielę o godz. 900 uczestnicy ze wszystkich autokarów „nocujących” w Mierzynie oddadzą hołd Powstańcom pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Międzychodzie. Rajd rozpocznie się złożeniem wiązanki i zapaleniem zniczy pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu a zakończy złożeniem wiązanki pod Pomnikiem gen. J. Dowbora-Muśnickiego w Lusowie.
Na noclegu w Mierzynie, w sobotni wieczór, przewidujemy dla wszystkich uczestników poczęstunek z grilla. Ponadto podczas zwiedzania Wolsztyna, przewidujemy małą przerwę na kawę z ciastem (w przypadku gdy pozwoli na to czas).
Wszyscy uczestnicy rajdu, w dniu 6.10. br. (w ramach wpisowego, w godzinach otwarcia mety) zwiedzają Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.
Uczestnicy trasy nr 4 oraz uczestnicy innych tras, którzy zamierzają powrócić do Poznania, korzystając z komunikacji autobusowej, dostarczą podczas zapisu na rajd wykazy imienne osób. Jest to niezbędne do uzyskania zniżek na autobusy ZTM w Poznaniu. Zostaną oni przewiezieni do Poznania na Ogrody w ramach wpisowego na rajd.
W przypadku zmiany godziny kursowania pociągu lub autobusu, podanej w regulaminie, prosimy o kontakt z kierownictwem
rajdu.
Klauzula informacyjna XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zgłoszonych na rajd jest Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
60-717 Poznań, ul. Kolejowa 23, adres e-mail : andrzej.kudlaszyk@wp.pl
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgłoszenie na XXXIII Ogólnopolski Rajd.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją XXXIII Rajdu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na łamach prasy lokalnej , związkowej oraz w wydawnictwach PTTK.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu
nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanych dotacji z: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego, Urzędu Miasta Poznania, ZG PTTK w Warszawie-planowany termin rozliczenia to 31 grudzień 2019 rok, przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Rajdu będzie przechowywana przez okres 3 lat (do 31 grudnia 2021 roku).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.