XX Jubileuszowy a zarazem ostatni MIĘDZYNARODOWY RAJD GÓRSKI EUROREGIONU„NYSA” „KARKONOSZE 2018”

Oddział Łużycki PTSM i Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Starostwo Powiatowe w Lubaniu i Urząd Miasta w Karpaczu
organizują w dniach 04-07 października 2018 r.
XX Jubileuszowy a zarazem

ostatni

MIĘDZYNARODOWY RAJD GÓRSKI
EUROREGIONU„NYSA”
„KARKONOSZE 2018”

I. CELE RAJDU:
– poznawanie piękna Karkonoszy i Rudaw Janowickich
– integracja mieszkańców Euroregionu „NYSA”
– propagowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
– zdobywanie polskich odznak turystycznych oraz
międzynarodowej odznaki wędrowniczej IVV
– uczczenie 20-lecia działalności Oddziału Łużyckiego PTSM

II. GŁÓWNY ORGANIZATOR RAJDU:
Zarząd Oddziału Łużyckiego PTSM
59-800 LUBAŃ ul. Łużycka 1
tel 75 721 6580 od 09:00 do 15:00
tel. kom. 604 927 247 e-mail: ptsmluban@poczta.fm
http://www.ptsmluban.vipserv.org/kark2018.htm
– komandor rajdu Henryk Sławiński
– z-ca komandora Stanisław Rutkowski
– z-ca komandora Bogusława Żybort
– sekretarz rajdu Zofia Trubisz
– skarbnik rajdu Krystyna Sławińska
– sędzia główny Tadeusz Sławiński

III. TRASY RAJDU:

– jedna trasa czterodniowa dla 40 turystów pieszych
– jedna trasa trzydniowe dla 60 turystów pieszych
– trzy trasy dwudniowe dla 170 turystów pieszych
– trzy trasy jednodniowe dla 90 turystów pieszych
– jedna trasa specjalna według zasad IVV w niedzielę
07.10.2018 (bez noclegów) dla turystów pieszych

IV. NOCLEGI:

– w schroniskach górskich prywatnych i PTTK
– w szkolnych schroniskach młodzieżowych PTSM
– w domach wczasowych w okolicy Karpacza
UWAGA:
– SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRAS W REGULAMINIE
– WSZYSTKIE NOCLEGI Z POŚCIELĄ
– WYŻYWIENIE I DOJAZDY – we własnym zakresie

V. WYSOKOŚĆ WPISOWEGO:

– trasa czterodniowa piesza nr 1 = 130,00 PLN
– trasa trzydniowa piesza nr 2 = 90,00 PLN
– trasa dwudniowa piesza nr 3 i 4 = 60,00 PLN
– trasa dwudniowa piesza nr 5 = 50,00 PLN
– trasa jednodniowa piesza nr 6, 7 i 8 = 20,00 PLN
– trasa jednodniowa piesza IVV nr 9 = 10,00 PLN

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– dostarczenie organizatorowi karty zgłoszeń (drużyny
3 -10 osobowe i turyści indywidualni) w terminie
do 26.09.2018 r. na adres organizatora pocztą tradycyjną
lub e-mail: ptsmluban@poczta.fm
– wpłacanie wpisowego przelewem bankowym w terminie
do 26.09.2018 r. na rachunek bankowy Oddziału Łużyckiego
PTSM w Banku Polskiej Spółdzielczości SA O/Zgorzelec
F/Lubań nr 93 1930 1275 2005 0500 1078 0001
– o przyjęciu drużyny na trasy rajdowe decyduje kolejność
zgłoszeń (dokonanie wpłaty i dostarczenie karty zgłoszeń)
– sprzedaż kart startowych na trasy IVV bezpośrednio
przed startem.

VII. ZAKOŃCZENIE RAJDU :

Zakończenie rajdu, ciepły posiłek, finały współzawodnictwa
i ogłoszenie wyników rajdu dnia 06.10.2018 r. (sobota)
o godz. 15:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 48a
Impreza odbędzie się pod hasłem „ŁĄCZYMY POKOLENIA NA TURYSTYCZNYCH SZLAKACH CAŁEJ POLSKI”
W POLSKIE I CZESKIE KARKONOSZE ORAZ RUDAWY JANOWICKIE TURYSTÓW PIESZYCH Z KRAJU I ZAGRANICY,
MIŁOŚNIKÓW GÓR, PRZYRODY I KRAJOZNAWSTWA ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY RAJDU

Uwaga! Oddział PTTK nie pośredniczy w zapisach na w/w Rajd. W celu zapisanie się należy zwrócić się bezpośrednio do organizatorów

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.