X ZLOT ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN
X ZLOTU ODDZIAŁÓW PTTK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska- Białej

ORGANIZATOR ZLOTU:

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej z inicjatywy Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego.

TERMIN ZLOTU:

22 kwietnia 2017 r. (sobota)

CELE ZLOTU:

– Popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych miasta Bielska-Białej oraz Beskidu
Śląskiego.
– Popularyzacja działalności PTTK wśród społeczności lokalnej.
– Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych PTTK, a także   regionalnych odznak krajoznawczych np. odznaka krajoznawcza „Znam Bielsko-Biała i
Okolice”.
– Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk turystycznych województwa śląskiego.

META ZLOTU:

Teren ZIAD Bielsko-Biała ul. Armii Krajowej
(dojazd od ulicy Karbowej, parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej BBOSiR pod Dębowcem)

TRASY ZLOTU:
według Załącznika nr 1

ZGŁOSZENIA:
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2

Uczestniczyć w Zlocie mogą tylko członkowie i sympatycy PTTK zgłoszeni przez macierzyste  Oddziały PTTK.
Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony przez Oddziały PTTK.

TERMIN ZGŁASZANIA:

Ostateczny termin zgłoszeń (wraz z wpłatą) upływa z dniem 22 marca 2017 r. lub do zapełnienia list uczestników na Trasach Zlotu.
Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie na adres e-mail: zlotoddzialowbielsko2017@wp.pl

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W ZLOCIE:

– Członkowie PTTK: 25 zł
Pozostali uczestnicy: 30 zł

Przy wyborze trasy Nr 1 obowiązuje dopłata 10 zł na przejazd Koleją Gondolową.
W przypadku wycofania się z udziału w Zlocie wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Odpłatność można wpłacać na konto Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej ING BANK ŚLĄSKI O/BIELSKO-BIAŁA, NR RACHUNKU:  74 1050 1070 1000 0001 0004 1961
(z dopiskiem: X Zlot – trasa numer … ) Faktury wystawiane będą max. do 7 dni od zakończenia Zlotu.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZLOTU:

– Obsługa przewodnicka.
– Metalowa odznaka wybita z okazji Zlotu.
– Ciepły posiłek na mecie Zlotu.
– Okolicznościowa pieczęć Zlotu.
– Wstępy do wybranych obiektów wg tras.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZLOTU:

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad panujących na imprezach turystycznych PTTK, w szczególności przestrzegania Karty Turysty. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wskazówek organizatorów Zlotu. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod opieką osób dorosłych.

PROGRAM ZLOTU:

  • Drużyny (grupy) zgłaszają się w dniu 22.04.2017 r. w punktach startowych według wybranych  tras (Załącznik nr 1).
  • Po zgłoszeniu drużyny (grupy) pokonują wybraną trasę pod opieką przewodnika.
  • Drużyny (grupy) przyjmowane będą na mecie Zlotu w godzinach od 13:00 do 14:30. W tym  czasie wydawany będzie ciepły posiłek.
  • O godz. 14:30 – 15:00 odbędzie się konkurs wiedzy o mieście Bielsko-Biała. Każdy Oddział  może być reprezentowany przez jednego uczestnika.
  • Zakończenie Zlotu zaplanowane jest w godzinach od 15:00 do 16:00 – przedstawiciele Oddziałów oraz wręczenie nagród w konkursie wiedzy o mieście Bielsko-Biała.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Informacji dodatkowych związanych ze Zlotem udziela Biuro PTTK Oddział „PODBESKIDZIE”
w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Wzgórze 9  tel. 33 812 24 00

Biuro czynne: Wtorek od godz. 12.00 do 17.00
Środa od godz. 12.00 do 16.00
Czwartek od godz. 12.00 do 17.00
Piątek od godz. 12.00 do 15.00
– Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Zlotu.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Komandor Zlotu:  Marek Czader               tel. 696 413 486
Z-ca Komandora Zlotu: Andrzej Kucia     tel. 781 237 515
Sekretarz Zlotu: Anna Balcerzak              tel. 504 309 633

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ PIĘKNEJ POGODY I UDANEJ ZABAWY.

Niniejszy regulamin można pobrać tu: Regulamin X Zlotu Oddziałów PTTK województwa śląskiego

Comments are closed.