Władze naczelne PTTK

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA WYBRANE NA XIX WALNYM ZJEŹDZIE

Skład Zarządu Głównego PTTK w XIX kadencji

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Województwo
1. Potocki Jacek Prezes Dolnośląskie
2. Bargieł Roman Wiceprezes Śląskie
3. Jurak Marian Wiceprezes Warmińsko-mazurskie
4. Kapłon Jerzy Skarbnik Małopolskie
5. Mordal Paweł Sekretarz Wielkopolskie
6. Bilik Lucjusz   Opolskie
7. Czober Jacek   Śląskie
8. Dąbrowski Jarosław   Mazowieckie
9. Misaczek Marzena   Małopolskie
10. Nowak Jakub   Śląskie
11. Osypiuk Waldemar Dolnośląskie
12. Sierpińska Anna Podlaskie
13. Sikora Stanisław Pomorskie
14. Stachura Wiesław Śląskie
15. Staszak Aleksandra Podlaskie
16. Trzoch Jacek Mazowieckie
17. Wałach Agnieszka Podkarpackie
18. Wasilewski Andrzej Lubelskie
19. Zań Paweł Mazowieckie
20. Żochowski Mieczysław Mazowieckie

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK
w XIX kadencji

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Województwo
1. Kużelewski Dariusz Prezes podlaskie
2. Miśkowiec Paweł Wiceprezes małopolskie
3. Kudlaszyk Andrzej Wiceprezes wielkopolskie
4. Nazarczyk Dariusz Wiceprezes mazowieckie
5. Moszczyńska Elżbieta Sekretarz mazowieckie
6. Bardel Lucyna śląskie
7. Grajczak Krystian wielkopolskie
8. Grajkowski Dariusz wielkopolskie
9. Kaczmarczyk Jarosław pomorskie
10. Kalemba Andrzej małopolskie
11. Komorowski Bogdan mazowieckie
12. Korpysz Sławomir lubelskie
13. Motyka Henryk śląskie
14. Radomska Małgorzata Śląskie
15. Zimnicki Kamil warmińsko-mazurskie

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK

w XIX kadencji

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Województwo
1. Tomalak Wojciech Prezes wielkopolskie
2. Markowski Tadeusz Wiceprezes pomorskie
3. Napiórkowski Wojciech Wiceprezes mazowieckie
4. Szulc Jolanta Sekretarz kujawsko-pomorskie
5. Delert Jacek   mazowieckie
6. Gacek Jacek   małopolskie
7. Husak Marcin   opolskie
8. Leoniak Bartosz   łódzkie
9. Pawlik Zbigniew   śląskie
10. Przyjazny Mateusz   wielkopolskie
11. Radomska-Krenz Renata   wielkopolskie
12. Rydel-Piskorska Elżbieta   mazowieckie
13. Sieradzki Stanisław   podkarpackie
14. Warowny Leszek   lubelskie
15. Janota Małgorzata   śląskie
16. Kamiński Paweł   podlaskie
17. Korus Krystian   śląskie

Comments are closed.