VI ZŁAZ TURYSTÓW ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE”

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ PTTK „PODBESKIDZIE” W BIELSKU-BIAŁEJ

 ZAPRASZA NA VI ZŁAZ TURYSTÓW ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE”

GÓR – SZCZYTY 2019

SCHRONISKO PTTK TRZY KORONY – SROMOWCE NIŻNE

12.10.2019 r.

Regulamin Złazu:

 • ORGANIZATORZY

Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, Koło Grodzkie

 • KOMITET ORGANIZACYJNY

Marek Czader            –  Komandor Złazu
Andrzej Kucia            – V-ce Komandor Złazu

Piotr Michalski, Teresa Horak, Waldemar Maniecki, Alina Ogrodna, Anna Lipska

Stanisław Podżorski – oprawa medialna

Adres kierownictwa Złazu:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, Wzgórze 9, 43 – 300 Bielsko-Biała

Tel. 33 812 24 00

e-mail pttkbielsko@wp.pl 

www.bielsko.pttk.pl

 • CELE  ZŁAZU

poznanie i popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Pienin, integracja członków Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

 • TERMIN  I  META ZŁAZU

Termin:  12.10.2019 r.  (sobota)
Meta:    Schronisko PTTK Trzy Korony Sromowce Niżne

 • UCZESTNICTWO W ZŁAZIE

– W Złazie mogą wziąć udział: członkowie PTTK Oddziału ”PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej z aktualnie opłacanymi składkami,
– Małoletnich członków SKKT reprezentują opiekunowie i osoby pełnoletnie będące członkami SKKT – PTTK.
– Każdy uczestnik  musi posiadać legitymację PTTK do wglądu
– Uczestnicy – członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW w ramach polisy Generalnej ZG PTTK.
– Osoby nie będący członkami PTTK nie mogą brać udziału w  Złazie w rozumieniu niniejszego regulaminu.
– Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia, znajomość Dekalogu Turysty, odpowiedni ubiór  stosowny do prognozowanych warunków atmosferycznych.
– Organizator prosi każdego uczestnika o zabranie osobistej apteczki pierwszej pomocy m. in. środków opatrunkowych.
– Koła i Kluby Oddziału do udziału w Złazie zgłaszają się drużynowo /10 osób/, a za drużynę odpowiedzialny jest wyznaczony kierownik drużyny (wskazane jest aby kierownikiem drużyny była  osoba posiadająca uprawnienia kadry programowej PTTK tj. Przodownik Turystyki Kwalifikowanej, Instruktorzy czy Przewodnicy Turystyczni).
– Turyści indywidualni – członkowie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” proszeni są o dopisanie się do drużyn z Kół i Klubów Oddziału przy zapisach. – Wszystkich uczestników Złazu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zasad etyki turystycznej i ochrony przyrody.

 • ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZŁAZIE

Zgłoszenia uczestnictwa w Złazie należy dokonać w nieprzekraczalnym  terminie do 4 października 2019 r. poprzez opłacenie wpisowego oraz wypełnienie „KARTY ZGŁOSZENIA” (w załączeniu) w biurze Oddziału

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, Wzgórze 9 43 – 300 Bielsko-Biała w godzinach urzędowania. lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl a  wpisowe należy wpłacić na konto:

ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961

lub osobiście  w Biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

 • KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata za udział w Złazie wynosi 25 zł dla wszystkich uczestników Złazu.
Cena obejmuje: transport, okolicznościową pieczątkę, ciepły posiłek na mecie, organizację imprezy.

 • PRZEBIEG ZŁAZU

Odjazd  autokarów: zatoka autobusowa przy Bielskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego godz. 6.00 –  na trasy 1, 2

 • 13 – 13.30 – rejestracja uczestników Złazu  i ciepły posiłek
 • 14.00 – konkursy /sprawnościowe z nagrodami/.
 • 14.00 – wspólne biesiadowanie
 • 15.30 – podsumowanie Złazu
 • 16.00 – odjazd autokarów do Bielska-Białej
 • TRASY ZŁAZU
 1. Krościenko nad Dunajcem – Bańków Gronik – Przełęcz Szopka (dla chętnych wejście na Trzy Korony szlak niebieski) – Schronisko PTTK Trzy Korony /szlak żółty, czas przejścia:  2,00 – 2,30 godz. ( z wejściem na Trzy Korony dodatkowo 1,30 godz.)
 2. Szczawnica – Czerwony Klasztor (Droga Pienińska) / szlak czerwony/ – Sromowce Niżne /szlak niebieski/ – Schronisko PTTK Trzy Korony /szlak żółty/, czas przejścia 3,30 – 4,00 godz.

UWAGI KOŃCOWE

– w przypadku złych warunków atmosferycznych Kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo zmian w programie (dotyczy tras)
– wyżywienie na trasach uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie
– prawo interpretacji niniejszego Regulaminu jest zastrzeżone dla organizatora Złazu

Pobierz:
Regulamin Złazu
Kartę zgłoszenia

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.