V ZŁAZ TURYSTÓW ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE” – GÓR–SZCZYTY 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ PTTK „PODBESKIDZIE” W BIELSKU-BIAŁEJ

Zaprasza na

V ZŁAZ TURYSTÓW ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE”
GÓR–SZCZYTY 2018

JURA KRAKOWSKO- CZĘSTOCHOWSKA
30.09.2017 r.

 

REGULAMIN V ZŁAZU „GÓR-SZCZYTY 2018”

 1).  ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału PTTK  „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

2).  KOMITET ORGANIZACYJNY:

Lucyna Bardel            –  Komandor Złazu
Andrzej Kucia            – V-ce Komandor Złazu
Marek Czader, Piotr Michalski, Teresa Horak , Waldemar Maniecki, Alina Ogrodna, Anna Lipska – członkowie Komitetu
Stanisław Podżorski – oprawa medialna

 3). ADRES KIEROWNICTWA ZŁAZU:

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9
43 – 300 Bielsko-Biała, Tel. 33 812 24 00

e-mail pttkbielsko@wp.pl

www.bielsko.pttk.pl

4). CELE  ZŁAZU:

– poznanie i popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Jury Krakowsko-
Częstochowskiej
– integracja członków Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Biała

5). TRASY ZŁAZU

PILICA – SMOLEŃ – Skały Zegarowe – Załęże /szlak czerwony / – czas przejścia: ok. 4 godz.

– Klucze – Pustynia Błędowska (punkt widokowy), przejazd/ przejście piesze od Smolenia przez Skały  Zegarowe  do Załęża  / szlak czerwony/ w Krzywopłotach cmentarz z 1914 roku- Domaniewice  /- czas przejścia ok. 4 godz.

6). TERMIN  I  META ZŁAZU:

Termin: 30.09.2018 r.  (niedziela)
Meta: Stacja turystyczna: Hostel Jurajski w  Domaniewicach 54

7). UCZESTNICTWO W ZŁAZIE:

– W Złazie mogą wziąć udział: członkowie PTTK Oddziału ”PODBESKIDZIE” w Bielsku-
Białej z aktualnie opłacanymi składkami
– Małoletnich członków SKKT reprezentują opiekunowie i osoby pełnoletnie będące
członkami SKKT – PTTK.
– Każdy uczestnik  powinien posiadać legitymację PTTK do wglądu
– Uczestnicy – członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW w ramach polisy Generalnej
ZG PTTK.
– Osoby nie będący członkami PTTK nie mogą brać udziału w  Złazie w rozumieniu
niniejszego regulaminu.
– Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia, znajomość Dekalogu Turysty,
odpowiedni ubiór stosowny do prognozowanych warunków atmosferycznych.
– Organizator prosi każdego uczestnika o zabranie osobistej apteczki pierwszej pomocy m. in.
środków opatrunkowych.
– Koła i Kluby Oddziału do udziału w Złazie zgłaszają się drużynowo (10 osób), a za drużynę
odpowiedzialny jest wyznaczony kierownik drużyny (wskazane jest aby kierownikiem
drużyny była osoba posiadająca uprawnienia kadry programowej PTTK tj. Przodownik
Turystyki Kwalifikowanej, Instruktorzy czy Przewodnicy Turystyczni).
– Turyści indywidualni – członkowie Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” proszeni są o
dopisanie się do drużyn z Kół i Klubów Oddziału przy zapisach.
– Wszystkich uczestników Złazu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zasad
etyki turystycznej i ochrony przyrody.

8). ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZŁAZIE:

Zgłoszenia uczestnictwa w Złazie należy dokonać w nieprzekraczalnym  terminie do
14 września 2018 r. poprzez opłacenie wpisowego oraz wypełnienie „KARTY ZGŁOSZENIA”
(w załączeniu) w biurze Oddziału:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 9, 43 – 300 Bielsko-Biała w godzinach urzędowania

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@bielsko.pttk.pl
a  wpisowe należy wpłacić na konto:
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961
lub osobiście  w Biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

9). KOSZTY UCZESTNICTWA:

Opłata za udział w Złazie wynosi 25 zł dla wszystkich uczestników Złazu.
Cena obejmuje: transport, pamiątkowy dzienniczek Złazu z okolicznościową pieczątką,
ciepły posiłek na mecie, organizację imprezy.

10). PRZEBIEG ZŁAZU:

Odjazd  autokarów: zatoka autobusowa przy Bielskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego
Godz. 7.00 –  na trasy 1, 2

–  12.30 – 13.00 –  rejestracja uczestników Złazu  i ciepły posiłek
–  13.30  – konkursy (sprawnościowe).
–  14.00 – wspólne biesiadowanie
–  15.30 – podsumowanie Złazu
–  17.00 – odjazd autokarów  do Bielska Białej

Pobierz REGULAMIN

 

 

 

 

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.