Szlaki turystyczne

Uwaga! W związku z otwarciem sezonu narciarskiego zostają ze względów bezpieczeństwa czasowo zamknięte niektóre szlaki piesze w Szczyrku w rejonie Skrzycznego, a mianowicie:

  1. Szlak niebieski Szczyrk – Jaworzyna – Skrzyczne na całym przebiegu
  2. Szlak zielony Szczyrk – przeł. Becyrek – Kaskada – Skrzyczne na odcinku Przeł. Becyrek – Skrzyczne
  3. Szlak czerwony Buczkowice – Skalite – Przeł. Becyrek – Kaskada na odcinku Przeł. Becyrek – Kaskada

Szlaki te będą oznaczone w terenie odpowiednimi tablicami. Turyści, którzy będą korzystać z tych zamkniętych szlaków czynią to na własną odpowiedzialność. Jednocześnie informujemy, że został wytyczony nowy niebiesko znakowany szlak pieszy z przystanku Szczyrk-Solisko na Przełęcz pod Malinowską Skałą, jako przedłużenie istniejącego łącznika znakowanego na niebiesko z Przełęczy pod Malinowską Skałą na grzbiet Malinowskiej Skały. Łączna długość szlaku 5 km, różnica wysokości
420 m, orientacyjny czas przejścia 2 godz.

„Od początku zorganizowanych form turystyki znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych zajmowały się stowarzyszenia turystyczne. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało w 1887 roku Towarzystwo Tatrzańskie, następnie prace te kontynuowało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, a od roku 1950 prowadzi Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Udostępnienie najszerszemu ogółowi społeczeństwa turystycznie atrakcyjnych terenów jest jednym z naczelnych zadań PTTK. Cel ten osiąga Towarzystwo przez utrzymywanie sieci znakowanych szlaków turystycznych”.
(z „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych”).

Z całością instrukcji można zapoznać się na stronie Zarządu Głównego PTTK:

https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf

W instrukcji można znaleźć wzory znaków turystycznych szlaków pieszych (górskich i nizinnych), narciarskich, kolarskich, jeździeckich, itp., a także definicje i podstawy prawne wytyczania i znakowania szlaków turystycznych.

WYTYCZANIE, ZNAKOWANIE I UTRZYMANIE GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH WSPIERAJĄ:

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że znaki szlaków turystycznych podlegają takiej samej ochronie, jak znaki drogowe, co znajduje wyraz w Art. 85 Kodeksu Wykroczeń:

Art. 85.

§ 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego

Jeżeli znajdziesz się w miejscu, gdzie znak, drogowskaz, tablica, stanowisko, itp. są zniszczone lub nieczytelne, zgłoś ten fakt pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „PODBESKIDZIE”, UL. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała lub e-mailem na adres: poczta@bielsko.pttk.pl. Załącz zwięzły opis podając kolor i relację szlaku (skąd – dokąd) i datę zaobserwowania nieprawidłowości, a jeśli masz podejrzenie, że obiekt został zniszczony umyślnie (np. zachlapanie sprayem, zdrapanie), podziel się z nami swoimi podejrzeniami. Pożądane jest zamieszczenie zdjęcia obiektu. Dla ułatwienia podajemy wykaz szlaków turystycznych, którymi opiekuje się Oddział „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej. Jeżeli szlak znajduje się poza naszym terenem, można go także zgłosić. W takim przypadku przekażemy informację do właściwego Oddziału PTTK.

Wykaz szlaków turystycznych, którymi opiekuje się Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej

Pilnujcie mi tych szlaków! (Jan Paweł II)

Dodaj komentarz