„Sadzenie Lasu”

 Polskie Towarzystwo                                                 Nadleśnictwo Bielsko
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE”
w Bielsku-Białej
Komisja Ochrony Przyrody

Z A P R A S Z A J Ą
na „Sadzenie Lasu”
w dniu 28.04.2018 r.

ZBIÓRKA:  Pętla autobusu Nr 16 w Wapienicy (obok Pomnika) godz. 900.
ROZPOCZĘCIE SADZENIA: Leśnictwo Wielka Łąka godz. 915.
ZAPRASZAMY:  aktyw przyrodniczy Oddziału i wszystkich chętnych.

Po zakończeniu sadzenia około godz. 1300  dla uczestników sadzenia
odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasy.

KIEŁBASĘ PRZYNOSIMY WE WŁASNYM ZAKRESIE
Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się do dnia 26.04.2018 r. w biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej ul. Wzgórze 9  w godzinach pracy biura osobiście lub telefonicznie tel. 33 812 24 00

Bliższych informacji udziela:
Kol. Andrzej Kucia nr tel. 781 237 515.
Kol. Marek Czader nr tel.  696 413 486

Serdecznie zapraszamy

This entry was posted in Inne imprezy, Wycieczki. Bookmark the permalink.

Comments are closed.