KONFERENCJA PRZEDKONGRESOWA „W ODNAJDYWANIU TOŻSAMOŚCI”

PTTK ODDZIAŁ „PODLASIE” W SIEDLCACH

oraz

MAZOWIECKIE FORUM ODDZIAŁÓW PTTK

zapraszają na

KONFERENCJĘ PRZEDKONGRESOWĄ

„W ODNAJDYWANIU TOŻSAMOŚCI”

PRZED VII KONGRESEM KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO „KRAJOZNAWSTWO WOBEC TRADYCJI I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI”

Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK
im. Marii Żyburowej w Siedlcach

PATRONAT HONOROWY:

PAN ADAM STRUZIK – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Poniżej przedstawiamy założenia, program i odpłatność za udział w Konferencji.

 ORGANIZATORZY:

 • PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach
 • Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
 • Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej

TERMIN KONFERENCJI

13-15 marca  2020 r. (piątek – niedziela)

CEL KONFERENCJI

 • Wypracowanie materiałów na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego,
 • Uczczenie Jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • Uczczenie Jubileuszu 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej w Siedlcach,
 • Uczczenie Józefa Mikulskiego – wybitnego pedagoga, nauczyciela, odkrywcę grodzisk na Mazowszu z okazji 50. rocznicy śmierci i 60. rocznicy objęcia prezesury w Oddziale PTTK w Siedlcach,
 • Poznawanie walorów krajoznawczych województwa mazowieckiego, historii Miasta Siedlce, Gminy Bielany, Sokołów Podlaski, Korczew, miejscowości Mościbrody i in.

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konferencji mogą być przewodnicy, krajoznawcy, turyści

 ZGŁOSZENIA I ODPŁATNOŚĆ

Zgłoszenia (wyłącznie na załączonych kartach zgłoszeniowych) przyjmowane są w Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach, ul. Pułaskiego 7, tel. 535 068 593, e-mail: pttk.siedlce@wp.pl do 25 lutego 2020 r.

Odpłatność wynosi:

 1. dla osób biorących udział konferencji w dniach 13-15.03.2020r. 444,00 zł od osoby dla członków PTTK, dla pozostałych osób 473,00 zł
 2. dla osób biorących udział konferencji w dniach 14-15.03.2020r. 314,00 zł od osoby dla członków PTTK, dla pozostałych osób 344,00 zł
 3. dla osób biorących udział tylko w konferencji w dniu 14.03.2020 r. i/lub 15.03.2020 r.
  40,00 zł za każdy dzień od osoby dla członków PTTK, dla pozostałych osób 50,00 zł (świadczenia: przerwa kawowa, posiłek turystyczny, certyfikat uczestnictwa, materiały krajoznawcze)
 4. istnieje możliwość udziału tylko w biesiadzie – 80 zł/osoba.

Koszty nie obejmują opłat muzealnych (zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego,  Muzeum w Bielanach-Wąsach i Dąbrowie, wejście do pałacu w Korczewie i Patrykozach ).

Prelegenci zwolnieni są od uiszczania odpłatności.

ŚWIADCZENIA W RAMACH ODPŁATNOŚCI

 • kolacja w dniu 13.03.2020 r.
 • noclegi ze śniadaniem z 13/14 i 14/15.03.2020 r.
 • jedna wycieczka krajoznawcza wg wyboru (trasa I lub II)
 • opieka przewodnicka na trasie
 • przerwa kawowej w dniu 14 i 15 marca 2020 r.
 • posiłek turystyczny w dniu 14 i 15.03.2020 r.
 • kolacja – biesiada turystyczna w dniu 14.03.20120 r.
 • transport na trasie Hotel „Arche” – ul. M. Asłanowicza 2 i na trasie Siedlce – Mościbrody
 • certyfikat uczestnictwa w Konferencji
 • materiały krajoznawcze: Kanon Województwa Mazowieckiego i in.

PRZEBIEG KONFERENCJI:

13.03.2020 r. (piątek)

Przyjazd uczestników Konferencji do Siedlec

Zakwaterowanie w Hotelu „Arche”, ul. Brzeska 134

Spotkanie z siedleckimi przewodnikami, kolacja, wieczorny spacer po Siedlcach z przewodnikami

14.03.2020 r. (sobota)

godz. 8:00 – 9:30 rejestracja uczestników Konferencji w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Mieczysława Asłanowicza 2)

godz. 9:30 -10:00 uroczyste otwarcie Konferencji

godz. 10:00 – 13:00 referaty:

 • dr Dorota Mączka ref. okolicznościowy z okazji Jubileuszu 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej,
 • mgr Sławomir Kordaczuk: „Ciekawostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny z przykładami tras wycieczkowych zwiedzania indywidualnego i zbiorowego”,
 • mgr Stanisław Czajka: „Znaczenie Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i Zachodniej części Południowego Podlasia – w 200-lecie budowy”.

godz. 13:00 – 13:30 posiłek turystyczny (catering)

godz. 13:30 – wyjazd na trasę wycieczki krajoznawczej

I trasa: Siedlce – Bielany Wąsy (Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej) – Sokołów Podlaski (miejsce stracenia ks. Stanisława Brzóski) – Krasnodęby Sypytki (zaścianek szlachecki, miejsce, w którym ukrywał się i został schwytamy ks. Stanisław Brzóska) – Patrykozy (pałac – perła południowego Podlasia) – Siedlce (ok. 70 km),

godz. 19:00 biesiada turystyczna w Mościbrodach (zespół dworsko-parkowy – Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”)

II trasa: Siedlce – Hołubla (kościół wybudowany w latach 1940-1942) – Korczew (pałac) – Dąbrowa (Muzeum Ziemiaństwa) – Siedlce (ok. 73 km)

godz. 19:00 biesiada turystyczna w Mościbrodach (zespół dworsko-parkowy – Szlak Kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”)

15.03.2020 r. (niedziela)

godz. 8:00 msza św. koncelebrowana w katedrze siedleckiej

godz. 7:00 – 9:30 śniadanie

godz. 10:00 c.d. referaty

 • mgr Anna Kirchner: „Józef Mikulski – Odkrywca grodzisk na Mazowszu”
 • mgr Andrzej Gordon: „W odnajdywaniu tożsamości”

godz. 12:00 Podsumowanie; komunikaty, zaproszenia, wydarzenia

godz. 13:00 posiłek turystyczny (catering)

godz. 14:00 zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w grupach po 20 osób dla chętnych (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Uwaga! Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” nie przyjmuje zapisów na w/w konferencję. W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do organizatorów

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.