IV Złaz Turystyczny „GÓR-SZCZYTY 2017”

Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej
Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny

Zapraszają na

IV Złaz Turystyczny „GÓR-SZCZYTY 2017”

Z metą w Schronisku PTTK na Turbaczu (Gorce)

 

 

REGULAMIN IV ZŁAZU „GÓR-SZCZYTY 2017”            

1. ORGANIZATORZY

 • Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej,
 • Młodzieżowy Klub Krajoznawczo-Turystyczny

2. KIEROWNICTWO ZŁAZU

Marcin Wójcik     – Komandor Złazu  / V-ce Prezes MKKT/
Łukasz Mizia       – V-ce Komandor Złazu
Marek Czader     – V-ce Prezes Zarządu Oddziału  /realizacja programu Złazu  /
Tomasz Kudłacz –  Kierownik mety
Anna Balcerzak  –  Koordynator tras

Adres kierownictwa Złazu:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej Wzgórze 9, 43 – 300 Bielsko-Biała
Tel. 33 812 24 00
e-mail pttkbielsko@wp.p

3. CELE ZŁAZU

 • poznanie i popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Gorców
 • propagowanie zasobów przyrodniczych na trasach turystycznych
 • integracja członków Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE”

4. TERMIN  I  META ZŁAZU

Termin:  24.09.2017r.  (niedziela)
Meta:  Schronisko PTTK na Turbaczu

5. UCZESTNICTWO W ZŁAZIE

 • W Złazie mogą wziąć udział: członkowie PTTK Oddziału ”PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, członkowie zaprzyjaźnionych z Oddziałem innych Kół i Klubów PTTK.
 • Małoletnich członków SKKT reprezentują opiekunowie i osoby pełnoletnie będące członkami SKKT – PTTK.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać legitymację PTTK z aktualnie opłaconymi składkami.
 • Uczestnicy – członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW w ramach polisy Generalnej ZG PTTK.
 • Osoby bez wpłaty wpisowego nie są uczestnikami Złazu w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 • Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia, znajomość Dekalogu Turysty, odpowiedni ubiór stosowny do prognozowanych warunków atmosferycznych.
 • Organizator prosi każdego uczestnika o zabranie osobistej apteczki pierwszej pomocy m.in. środków opatrunkowych.
 • Koła i Kluby Oddziału do udziału w Złazie zgłaszają się drużynowo /do 10 osób/, a za drużynę odpowiedzialny jest wyznaczony kierownik drużyny (wskazane jest aby kierownikiem drużyny była osoba posiadająca uprawnienia kadry programowej PTTK tj. Przodownik Turystyki Kwalifikowanej, Instruktorzy czy Przewodnicy Turystyczni).
 • Turyści indywidualni – członkowie PTTK będą dołączeni do drużyn z Kół i Klubów Oddziału.
 • Wszystkich uczestników Złazu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zasad etyki turystycznej i ochrony przyrody.

6. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZŁAZIE

Zgłoszenia uczestnictwa w Złazie należy dokonać w nieprzekraczalnym  terminie do 15 września 2017r. poprzez opłacenie wpisowego oraz wypełnienie „KARTY ZGŁOSZENIA” (w załączeniu). Osoby zamiejscowe proszone są o przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem wpłaty: z dopiskiem IV ZŁAZ TURYSTÓW ODDZIAŁU PTTK „PODBESKIDZIE” – „GÓR – SZCZYTY 2017” na adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9,  43–300 Bielsko-Biała lub na adres e-mail: pttkbielsko@wp.pl, poczta@bielsko.pttk.pl
Wpisowe należy wpłacić na konto:
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961
lub osobiście  w Biurze Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej.

7. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata za udział w Złazie wynosi 12 zł dla wszystkich uczestników Złazu.
Cena obejmuje: autokar, Dzienniczek Złazu z okolicznościową pieczątką, upominek-niespodziankę, ciepły posiłek na mecie, organizację imprezy.

8. PRZEBIEG ZŁAZU

Odjazd  autokarów: zatoka autobusowa przy Bielskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego, godz. 6.00 –  na trasy 1, 2, 3 

 • 12.00 – 13.00 – rejestracja uczestników Złazu  i ciepły posiłek
 • 13.30 – konkursy /sprawnościowy, wiedzy turystycznej/.
 • 14.00 – wspólne biesiadowanie
 • 15.30 – podsumowanie Złazu
 • 17.30 – odjazd autokarów z  Kowańca do Bielska Białej

9. TRASY ZŁAZU

 1. Obidowa (przełęcz) – Stare Wierchy /szlak niebieski/ – Turbacz /szlak czerwony/ czas przejścia: ok. 4 godz.
 2. Parzygnatówka – Bukowina Obidowska /szlak zielony/ – Miejski Wierch / szlak czarny/ – Turbacz / szlak żółty/ czas przejścia: ok. 4 godz. w tym możliwość uczestnictwa we
  mszy świętej w Kaplicy Papieskiej o godz. 11.00
 3. Parzygnatówka – Stare Wierchy /szlak zielony/ – Turbacz /szlak czerwony/ czas przejścia: ok. 3 godz.
 4. Trasa dowolna – bez dojazdu autokarami i na koszt własny

10. UWAGI KOŃCOWE

 • w przypadku złych warunków atmosferycznych Kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo zmian w programie (dotyczy tras)
 • wyżywienie na trasach uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie
 • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu jest zastrzeżone dla organizatora Złazu
This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.