II ZŁAZ „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA”

Impreza dofinansowana przez Gminę Bielsko-Biała

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ PTTK „PODBESKIDZIE” W BIELSKU-BIAŁEJ
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

Zapraszają na

II ZŁAZ  „ZŁOTA JESIEŃ SENIORA”

 13.09.2017

META: Schronisko PTTK „KLIMCZOK”

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
1. Zarząd Oddziału PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej,
2. Zarząd Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
ORGANIZATOR WSPIERAJĄCY

Rada Seniorów Miasta Bielsko-Białej

KIEROWNICTWO ZŁAZU:

Lucyna Bardel – Komandor Złazu / Prezes Oddziału PTTK/
Janusz Gembala – V-ce Komandor Złazu/Prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej PZER i I /
Andrzej Dutka  – V-ce Komandor  Złazu
Terasa Opyrchał – Organizacja Złazu z ramienia PZERiI
Maria Borgieł  – obsługa Mety/Przodownik Turystyki Górskiej
Stanisław Podżorski – obsługa trasy/ Przodownik Turystyki Górskiej

Adres kierownictwa Złazu:

Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze, Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9 43- 300 Bielsko-Biała, Tel. 33 812 24 00

e-mail: pttkbielsko@wp.pl,     www.bielsko.pttk.pl
CELE  ZŁAZU:

  • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu przez seniorów
  • popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Beskidu Śląskiego – Pasmo Klimczoka
  • propagowanie zasobów przyrodniczych na trasach turystycznych
  • integracja środowisk senioralnych

TERMIN  I  META ZŁAZU:

Termin: 13.09.2017 r.  (środa)
Meta: Schronisko PTTK „Klimczok” w Beskidzie Śląskim

UCZESTNICTWO W ZŁAZIE:

W Złazie mogą wziąć udział:

 • seniorzy Bielska-Białej
 • zaproszeni seniorzy Kół i Klubów współpracujących z organizatorami Złazu
 • Członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami są ubezpieczeni od NNW w ramach polisy Generalnej ZG PTTK.
 • Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Osoby bez wpłaty wpisowego nie są uczestnikami Złazu w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 • Od uczestników Złazu wymagany jest dobry stan zdrowia, odpowiedni ubiór stosowny do prognozowanych warunków atmosferycznych.
 • Organizatorzy proszą każdego uczestnika o zabranie osobistej apteczki pierwszej pomocy m.in. środków opatrunkowych.
 • Koła i Kluby udział w Złazie zgłaszają jako drużyna, minimum 10 osób, a za drużynę odpowiedzialny jest wyznaczony kierownik drużyny.
 • Turyści indywidualni – zapisują się indywidualnie w Biurze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej
 • Wszystkich uczestników Złazu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zasad etyki turystycznej i ochrony przyrody.

ZAPISY I ZGŁOSZENIA

Zapisów indywidualnych i drużynowych dokonuje się w nieprzekraczalnym  terminie do
05 września 2017 r. Kierownik drużyny  wypełnia kartę zgłoszenia (załączniki):
Karta zgłoszenia drużyny
Karta zgłoszenia turysty indywidualnego
i wraz z wpłatą wpisowego dokonuje zapisu w  biurze Oddziału PTTK:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „PODBESKIDZIE” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, 43 – 300 Bielsko-Biała
Wtorek, Czwartek: 12.00 – 17.00,
Środa, Piątek – 12.00- 15.00

Wpłaty można dokonać na konto:
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała 74 1050 1070 1000 0001 0004 1961

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA (max 200 osób)

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Opłata za udział w Złazie:
25 zł – mieszkańcy Bielska-Białej,
30  zł – pozostali.

Uczestnicy Złazu w ramach wpisowego otrzymują:

  • opłaconą kolejkę na Szyndzielnię (góra – dół)
  • posiłek (kiełbasa z grilla, pieczywo, herbata), pozostałe napoje we własnym zakresie,
  • udział w konkursach – puchary,
  • organizację imprezy

PRZEBIEG ZŁAZU

9.00  spotkanie przy dolnej stacji kolejki na Szyndzielnię
9.15 – odprawa grup od  9.30
wyjazd uczestników kolejką  na górną stację kolejki na Szyndzielnię. Wspólne przejście do schroniska PTTK „Klimczok” pod opieką kierowników drużyn (spacerem ok. 1 godzina)
od 11.30–  rejestracja uczestników Złazu  i ciepły posiłek
od 12.00 – biesiada  z Góralską Kapelą

Konkursy aktywizujące seniorów:

 • Konkurs wiedzy turystycznej (ogólnie)
 • Drużynowy konkurs – prezentacja (członkowie drużyny min 5 osób stworzą wspólnie „Jesienny  Kapelusz Seniora”

15.00 – podsumowanie Złazu, wspólne przejście pod kolejkę na Szyndzielni.
16.00 – 16.30 – zjazd uczestników

UWAGI KOŃCOWE

 • w przypadku złych warunków atmosferycznych Kierownictwo Złazu zastrzega sobie prawo zmian w programie
 • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu jest zastrzeżone dla organizatora Złazu.

 

 

This entry was posted in Rajdy, złazy, zloty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.